ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

_1_

CURRENT LEVEL 94
Strength 113
Intellect 113
Stat points 279
next lvl 15.71%
Gold 0
LAST LOGIN 23/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias __1__

OFFLINE

No item equipped
Scorpio Sudden Vanishing

Sort of item: Dagger
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 899 ~ 1098 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 115/115 (+0%)
Attack rating 130 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 197.7 % ~ 241.6 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Sagittarius Lorica Armor (Basic)

Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 45/45 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 57.0 (+0%)
Mag. reinforce 74.0 (+0%)

Required level 0
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sagittarius Lorica Greave (Basic)

Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 45/45 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 41.0 (+0%)
Mag. reinforce 54.0 (+0%)

Required level 0
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sagittarius Lorica Poleyn (Basic)

Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 45/45 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 46.0 (+0%)
Mag. reinforce 61.0 (+0%)

Required level 0
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

140

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED