ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Zuioo

CURRENT LEVEL 95
Strength 114
Intellect 396
Stat points 0
next lvl 60.39%
Gold 28,878,333
LAST LOGIN 27/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias Zoiuu

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+38%)
Mag. atk. pwr. 4112 ~ 5026 (+19%)
Durability 210/83 (+6%)
Attack rating 126 (+6%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+29%)
Mag. reinforce 921.2 % ~ 1,126.0 % (+64%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Attack rate 20% Increase
Durability 160% Increase
Lucky (1Time/times)
Critical 100
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 263 (+48%)
Mag. def. pwr. 438 (+54%)
Durability 82/86 (+9%)
Parry rate 45 (+32%)
Phy. reinforce 333.5 (+35%)
Mag. reinforce 428.5 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 342 (+54%)
Mag. def. pwr. 355 (+0%)
Durability 84/88 (+12%)
Parry rate 52 (+9%)
Phy. reinforce 342.7 (+12%)
Mag. reinforce 777.7 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 170 (+3%)
Mag. def. pwr. 272 (+3%)
Durability 81/83 (+6%)
Parry rate 42 (+6%)
Phy. reinforce 257.6 (+12%)
Mag. reinforce 459.3 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 331 (+12%)
Mag. def. pwr. 530 (+12%)
Durability 82/84 (+6%)
Parry rate 65 (+3%)
Phy. reinforce 585.8 (+45%)
Mag. reinforce 719.7 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+3%)
Mag. def. pwr. 418 (+25%)
Durability 84/88 (+12%)
Parry rate 50 (+19%)
Phy. reinforce 334.1 (+16%)
Mag. reinforce 527.6 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+3%)
Mag. def. pwr. 511 (+32%)
Durability 82/84 (+6%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 446.9 (+35%)
Mag. reinforce 572.7 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Necklace (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 34.5 (+70%)
Mag. absorption 33.9 (+67%)

Required level 56
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
BurnHour 5% Reduce
PoisoningHour 1% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Quartz Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 19.5 (+77%)
Mag. absorption 18.4 (+67%)

Required level 34
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
PoisoningHour 3% Reduce
BurnHour 3% Reduce
Pearl Ring (+2)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 19.0 (+25%)
Mag. absorption 15.7 (+3%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
PoisoningHour 1% Reduce
Quartz Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 14.9 (+54%)
Mag. absorption 11.5 (+19%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 2 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

131

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED