ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ZOMBIE

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 0
LAST LOGIN 16/10/2018
GUILD lI_TIGER_ll
Job Type Thief
Job Alias lll4lll

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+16%)
Mag. atk. pwr. 4561 ~ 5575 (+32%)
Durability 213/86 (+9%)
Attack rating 179 (+51%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+38%)
Mag. reinforce 651.6 % ~ 796.5 % (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Attack rate 60% Increase
Valor Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 222 (+25%)
Mag. def. pwr. 301 (+6%)
Durability 218/88 (+12%)
Parry rate 45 (+25%)
Phy. reinforce 269.2 (+9%)
Mag. reinforce 441.0 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Valor Morion (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+12%)
Mag. def. pwr. 547 (+54%)
Durability 162/83 (+6%)
Parry rate 52 (+12%)
Phy. reinforce 342.7 (+12%)
Mag. reinforce 844.6 (+64%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Valor Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 180 (+9%)
Mag. def. pwr. 391 (+48%)
Durability 236/104 (+32%)
Parry rate 42 (+22%)
Phy. reinforce 230.0 (+0%)
Mag. reinforce 386.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Valor Composite Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 361 (+22%)
Mag. def. pwr. 592 (+25%)
Durability 213/84 (+6%)
Parry rate 65 (+3%)
Phy. reinforce 505.0 (+25%)
Mag. reinforce 699.4 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Valor Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+12%)
Mag. def. pwr. 388 (+16%)
Durability 205/79 (+0%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 351.4 (+22%)
Mag. reinforce 576.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Valor Composite Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+0%)
Mag. def. pwr. 387 (+0%)
Durability 215/87 (+9%)
Parry rate 55 (+25%)
Phy. reinforce 331.0 (+0%)
Mag. reinforce 784.0 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 49.4 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
PoisoningHour 3% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.5 (+35%)
Mag. absorption 30.5 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 3% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.7 (+16%)
Mag. absorption 29.9 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 1% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
PoisoningHour 10% Reduce
Attack rate 25% Increase
Str 25 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

151

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED