ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Yessssssssss

CURRENT LEVEL 111
Strength 254
Intellect 336
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 123,037,141
LAST LOGIN 19/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias THE_YESSSSSS

OFFLINE

No item equipped
Holy Iranggjingun Pike

Sort of item: Spear
Degree: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 470 ~ 560 (+0%)
Mag. atk. pwr. 807 ~ 986 (+0%)
Durability 67/67 (+0%)
Attack rating 138 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 116.5 % ~ 138.7 % (+0%)
Mag. reinforce 199.8 % ~ 244.2 % (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
Vicious Taesarin Hood

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 40 (+0%)
Mag. def. pwr. 85 (+0%)
Durability 60/60 (+0%)
Parry rate 23 (+0%)
Phy. reinforce 102.0 (+0%)
Mag. reinforce 219.0 (+0%)

Required level 55
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Vicious Taesarin Wristlet

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 27 (+0%)
Mag. def. pwr. 59 (+0%)
Durability 59/59 (+0%)
Parry rate 17 (+0%)
Phy. reinforce 74.0 (+0%)
Mag. reinforce 158.0 (+0%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
Vicious Taesarin Shoes

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 36 (+0%)
Mag. def. pwr. 78 (+0%)
Durability 59/60 (+0%)
Parry rate 21 (+0%)
Phy. reinforce 95.0 (+0%)
Mag. reinforce 202.0 (+0%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
Quartz Necklace (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 19.3 (+45%)
Mag. absorption 17.2 (+29%)

Required level 36
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

BurnHour 3% Reduce
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED