ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

YOUR

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 23,414,490
LAST LOGIN 10/08/2018
GUILD Ultimate
Job Type Thief
Job Alias Dark

OFFLINE

Guardian Aegis (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 358 (+41%)
Mag. def. pwr. 732 (+80%)
Durability 82/83 (+0%)
Blocking rate 26 (+67%)
Phy. reinforce 497.7 (+41%)
Mag. reinforce 796.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Critical 100
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Disaster Cane (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Dark staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+35%)
Mag. atk. pwr. 4872 ~ 5955 (+41%)
Durability 104/157 (+0%)
Attack rating 145 (+22%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 1,027.9 % ~ 1,256.5 % (+83%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 4 Increase
Attack rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Critical 100
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.5 (+22%)
Mag. absorption 38.4 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
BurnHour 7% Reduce
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
BurnHour 5% Reduce
Immortal (1Time/times)
Durability 50% Increase
Steady (44Time/times)
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED