ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

YOUR

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 86,727,232
LAST LOGIN 21/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Nothing
Job Alias None

ONLINE

Guardian Aegis (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 343 (+35%)
Mag. def. pwr. 496 (+22%)
Durability 88/103 (+25%)
Blocking rate 26 (+64%)
Phy. reinforce 430.7 (+22%)
Mag. reinforce 598.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Critical 35
Taurus Dark Monarch (+4)

Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1388 ~ 1697 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 88/88 (+0%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 260.9 % ~ 318.8 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Valor Alette (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 250 (+41%)
Mag. def. pwr. 375 (+32%)
Durability 73/88 (+12%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 293.9 (+19%)
Mag. reinforce 640.6 (+54%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Parry rate 40% Increase
Valor Coronet (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 306 (+38%)
Mag. def. pwr. 377 (+6%)
Durability 78/96 (+22%)
Parry rate 52 (+12%)
Phy. reinforce 364.1 (+19%)
Mag. reinforce 597.4 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
HP 88 Increase
Parry rate 40% Increase
Valor Glove (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+22%)
Mag. def. pwr. 314 (+19%)
Durability 83/101 (+29%)
Parry rate 42 (+32%)
Phy. reinforce 340.4 (+48%)
Mag. reinforce 559.7 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Parry rate 40% Increase
Valor Composite Mail (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 390 (+32%)
Mag. def. pwr. 715 (+51%)
Durability 74/87 (+9%)
Parry rate 65 (+32%)
Phy. reinforce 492.9 (+22%)
Mag. reinforce 1,093.2 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
HP 88 Increase
Parry rate 60% Increase
Valor Boots (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 295 (+41%)
Mag. def. pwr. 364 (+9%)
Durability 90/116 (+48%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 380.2 (+32%)
Mag. reinforce 667.9 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 30% Increase
Valor Composite Tasset (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 295 (+22%)
Mag. def. pwr. 573 (+48%)
Durability 68/80 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 384.0 (+16%)
Mag. reinforce 784.0 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.5 (+9%)
Mag. absorption 40.5 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 29.5 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.5 (+32%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

124

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED