ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

YES_lnw

CURRENT LEVEL 113
Strength 468
Intellect 132
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 35,378,160
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias vullSJllSJ

OFFLINE

Arrow(623)
Illusion Bow (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2226 ~ 2727 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3561 ~ 4364 (+0%)
Durability 214/98 (+0%)
Attack rating 126 (+0%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 316.3 % ~ 387.6 % (+0%)
Mag. reinforce 506.1 % ~ 620.2 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
90
204
198
Taesang Talisman (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 195 (+22%)
Mag. def. pwr. 505 (+48%)
Durability 79/80 (+0%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 306.5 (+35%)
Mag. reinforce 682.4 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Taesang Hat (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 238 (+19%)
Mag. def. pwr. 465 (+9%)
Durability 83/95 (+19%)
Parry rate 52 (+12%)
Phy. reinforce 306.3 (+9%)
Mag. reinforce 618.0 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 4 Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Taesang Wristlet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 162 (+9%)
Mag. def. pwr. 326 (+3%)
Durability 80/87 (+9%)
Parry rate 42 (+9%)
Phy. reinforce 291.2 (+38%)
Mag. reinforce 562.5 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Taesang Suit (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 325 (+22%)
Mag. def. pwr. 585 (+3%)
Durability 88/117 (+45%)
Parry rate 65 (+16%)
Phy. reinforce 371.0 (+0%)
Mag. reinforce 1,116.7 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 4 Increase
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
MP 850 Increase
Steady (1Time/times)
Taesang Shoes (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+3%)
Mag. def. pwr. 401 (+0%)
Durability 84/100 (+25%)
Parry rate 50 (+16%)
Phy. reinforce 273.0 (+3%)
Mag. reinforce 598.9 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Taesang Trousers (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 266 (+22%)
Mag. def. pwr. 567 (+22%)
Durability 94/143 (+77%)
Parry rate 55 (+6%)
Phy. reinforce 392.2 (+29%)
Mag. reinforce 686.9 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
MP 850 Increase
Steady (1Time/times)
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.5 (+19%)
Mag. absorption 55.3 (+80%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.9 (+25%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Tiger's Eye Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 4 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED