ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

XYZ

CURRENT LEVEL 103
Strength 417
Intellect 133
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 4,466,527
LAST LOGIN 09/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias xXxX

OFFLINE

No item equipped
Reaper Ghost Sword (+1)

Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1434 ~ 1616 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3220 ~ 3701 (+32%)
Durability 640/143 (+16%)
Attack rating 157 (+35%)
Critical 6 (+100%)
Phy. reinforce 320.6 % ~ 361.4 % (+38%)
Mag. reinforce 482.3 % ~ 554.5 % (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 3 Increase
65
White Twin Horn Shoulder

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 84 (+0%)
Mag. def. pwr. 110 (+0%)
Durability 83/84 (+0%)
Parry rate 31 (+0%)
Phy. reinforce 159.0 (+0%)
Mag. reinforce 209.0 (+0%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Crown

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 109 (+0%)
Mag. def. pwr. 143 (+0%)
Durability 83/85 (+0%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 201.0 (+0%)
Mag. reinforce 264.0 (+0%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Bracer

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Armor

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 150 (+0%)
Mag. def. pwr. 197 (+0%)
Durability 84/86 (+0%)
Parry rate 48 (+0%)
Phy. reinforce 271.0 (+0%)
Mag. reinforce 355.0 (+0%)

Required level 81
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Footgear

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 99 (+0%)
Mag. def. pwr. 130 (+0%)
Durability 81/85 (+0%)
Parry rate 35 (+0%)
Phy. reinforce 186.0 (+0%)
Mag. reinforce 243.0 (+0%)

Required level 78
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
White Twin Horn Hose

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 119 (+0%)
Mag. def. pwr. 156 (+0%)
Durability 82/86 (+0%)
Parry rate 40 (+0%)
Phy. reinforce 218.0 (+0%)
Mag. reinforce 285.0 (+0%)

Required level 80
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.9 (+0%)
Mag. absorption 22.9 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Earring

Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 19.3 (+0%)
Mag. absorption 19.3 (+0%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED