ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

XForce

CURRENT LEVEL 87
Strength 106
Intellect 364
Stat points 0
next lvl 38.09%
Gold 68,861
LAST LOGIN 15/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias AquaMan_

OFFLINE

No item equipped
Scorpio Magician Glacier

Sort of item: Two handed staff
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 1438 ~ 1757 (+0%)
Durability 68/68 (+0%)
Attack rating 130 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 316.3 % ~ 386.6 % (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Gale Alette

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 76 (+0%)
Mag. def. pwr. 123 (+0%)
Durability 68/68 (+0%)
Parry rate 31 (+0%)
Phy. reinforce 142.0 (+0%)
Mag. reinforce 239.0 (+0%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Gale Coronet

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 99 (+0%)
Mag. def. pwr. 159 (+0%)
Durability 69/69 (+0%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 180.0 (+0%)
Mag. reinforce 302.0 (+0%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Gale Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 69 (+0%)
Mag. def. pwr. 110 (+0%)
Durability 68/68 (+0%)
Parry rate 29 (+0%)
Phy. reinforce 129.0 (+0%)
Mag. reinforce 217.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Gale Breast Mail

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 136 (+0%)
Mag. def. pwr. 219 (+0%)
Durability 70/70 (+0%)
Parry rate 48 (+0%)
Phy. reinforce 242.0 (+0%)
Mag. reinforce 406.0 (+0%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Gale Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 90 (+0%)
Mag. def. pwr. 145 (+0%)
Durability 68/68 (+0%)
Parry rate 35 (+0%)
Phy. reinforce 166.0 (+0%)
Mag. reinforce 278.0 (+0%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Gale Breast Tasset

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 108 (+0%)
Mag. def. pwr. 173 (+0%)
Durability 69/69 (+0%)
Parry rate 40 (+0%)
Phy. reinforce 194.0 (+0%)
Mag. reinforce 326.0 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Sapphire Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.9 (+0%)
Mag. absorption 22.9 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
Libra Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 11.7 (+0%)
Mag. absorption 11.7 (+0%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 11.7 (+0%)
Mag. absorption 11.7 (+0%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED