ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

WziiE

CURRENT LEVEL 99
Strength 118
Intellect 412
Stat points 0
next lvl 71.26%
Gold 497,889,160
LAST LOGIN 26/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Magician Glacier (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Mag. atk. pwr. 2792 ~ 3413 (+22%)
Durability 76/79 (+9%)
Attack rating 125 (+6%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 519.4 % ~ 634.8 % (+22%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Attack rate 40% Increase
112
Blaze Himation (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 137 (+25%)
Mag. def. pwr. 220 (+3%)
Durability 80/98 (+61%)
Parry rate 39 (+3%)
Phy. reinforce 276.9 (+61%)
Mag. reinforce 565.2 (+54%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
Blaze Diadem (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 168 (+19%)
Mag. def. pwr. 292 (+6%)
Durability 64/65 (+6%)
Parry rate 47 (+64%)
Phy. reinforce 314.7 (+45%)
Mag. reinforce 788.8 (+70%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Blaze Mitten (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 164 (+67%)
Mag. def. pwr. 229 (+19%)
Durability 166/66 (+9%)
Parry rate 37 (+45%)
Phy. reinforce 212.0 (+35%)
Mag. reinforce 484.3 (+45%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
88
Blaze Robe (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 312 (+61%)
Mag. def. pwr. 644 (+70%)
Durability 68/73 (+16%)
Parry rate 60 (+0%)
Phy. reinforce 462.9 (+58%)
Mag. reinforce 923.5 (+48%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Blaze Weave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 153 (+19%)
Mag. def. pwr. 292 (+16%)
Durability 65/67 (+9%)
Parry rate 44 (+9%)
Phy. reinforce 277.4 (+38%)
Mag. reinforce 428.0 (+0%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
Blaze Under Robe (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 154 (+0%)
Mag. def. pwr. 349 (+16%)
Durability 62/63 (+3%)
Parry rate 50 (+12%)
Phy. reinforce 249.1 (+6%)
Mag. reinforce 516.0 (+3%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Sapphire Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 38.5 (+41%)
Mag. absorption 34.1 (+25%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Sapphire Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 26.7 (+16%)
Mag. absorption 37.7 (+64%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 20.7 (+0%)
Mag. absorption 20.7 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.0 (+16%)
Mag. absorption 34.6 (+67%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
166
172
178
184
190

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED