ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

WowWow

CURRENT LEVEL 73
Strength 308
Intellect 92
Stat points 0
next lvl 94.92%
Gold 302,301
LAST LOGIN 15/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias Norun

OFFLINE

No item equipped
Polearm (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Glaive
Degree: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 1005 ~ 1228 (+22%)
Mag. atk. pwr. 1377 ~ 1639 (+12%)
Durability 33/119 (+48%)
Attack rating 172 (+35%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 173.0 % ~ 211.6 % (+3%)
Mag. reinforce 266.0 % ~ 316.6 % (+6%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Crescent Deva Shell

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 52 (+0%)
Mag. def. pwr. 87 (+0%)
Durability 51/71 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 114.0 (+0%)
Mag. reinforce 192.0 (+0%)

Required level 65
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 4 Increase
Parry rate 20% Increase
Tiger Bone Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 81 (+9%)
Mag. def. pwr. 209 (+67%)
Durability 56/79 (+9%)
Parry rate 32 (+32%)
Phy. reinforce 186.7 (+22%)
Mag. reinforce 272.4 (+6%)

Required level 55
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Wild Tiger Bone Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 30 (+0%)
Mag. def. pwr. 51 (+0%)
Durability 37/66 (+0%)
Parry rate 17 (+0%)
Phy. reinforce 82.0 (+0%)
Mag. reinforce 138.0 (+0%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Tiger Bone Lamellar (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 125 (+22%)
Mag. def. pwr. 173 (+0%)
Durability 63/109 (+48%)
Parry rate 41 (+51%)
Phy. reinforce 239.0 (+16%)
Mag. reinforce 548.3 (+58%)

Required level 57
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
146
Wild Tiger Bone Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 40 (+0%)
Mag. def. pwr. 68 (+0%)
Durability 49/67 (+0%)
Parry rate 21 (+0%)
Phy. reinforce 105.0 (+0%)
Mag. reinforce 176.0 (+0%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Tiger Bone Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 110 (+35%)
Mag. def. pwr. 149 (+9%)
Durability 57/90 (+22%)
Parry rate 34 (+38%)
Phy. reinforce 275.6 (+67%)
Mag. reinforce 375.3 (+35%)

Required level 56
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
146
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED