ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Welcare

CURRENT LEVEL 86
Strength 357
Intellect 105
Stat points 3
next lvl 62.32%
Gold 95,069,550
LAST LOGIN 02/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(1802)
Sinnok's Bow (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1424 ~ 1745 (+32%)
Mag. atk. pwr. 1829 ~ 2241 (+6%)
Durability 65/89 (+0%)
Attack rating 140 (+19%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 229.4 % ~ 281.2 % (+19%)
Mag. reinforce 336.3 % ~ 412.0 % (+9%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 227 (+70%)
Mag. def. pwr. 203 (+16%)
Durability 78/131 (+45%)
Parry rate 39 (+74%)
Phy. reinforce 249.4 (+16%)
Mag. reinforce 387.8 (+38%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Casque (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+6%)
Mag. def. pwr. 370 (+64%)
Durability 76/92 (+0%)
Parry rate 47 (+45%)
Phy. reinforce 322.5 (+19%)
Mag. reinforce 355.0 (+0%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 185 (+54%)
Mag. def. pwr. 188 (+19%)
Durability 87/128 (+41%)
Parry rate 37 (+3%)
Phy. reinforce 232.1 (+19%)
Mag. reinforce 378.9 (+48%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 251 (+6%)
Mag. def. pwr. 369 (+19%)
Durability 83/107 (+16%)
Parry rate 60 (+12%)
Phy. reinforce 470.9 (+29%)
Mag. reinforce 506.7 (+6%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Footgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+45%)
Mag. def. pwr. 299 (+45%)
Durability 73/94 (+3%)
Parry rate 44 (+9%)
Phy. reinforce 250.0 (+0%)
Mag. reinforce 431.6 (+32%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 254 (+35%)
Mag. def. pwr. 308 (+25%)
Durability 74/93 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 301.8 (+3%)
Mag. reinforce 406.0 (+6%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 29.8 (+9%)
Mag. absorption 32.5 (+19%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.4 (+32%)
Mag. absorption 35.4 (+54%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.6 (+9%)
Mag. absorption 33.3 (+61%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.0 (+16%)
Mag. absorption 25.9 (+25%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED