ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Welcare

CURRENT LEVEL 90
Strength 376
Intellect 109
Stat points 0
next lvl 51.79%
Gold 98,107,708
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(7699)
Ye's Divine Bow (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1677 ~ 2055 (+3%)
Mag. atk. pwr. 2840 ~ 3480 (+9%)
Durability 58/139 (+45%)
Attack rating 141 (+19%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 457.9 % ~ 561.2 % (+80%)
Mag. reinforce 561.7 % ~ 688.3 % (+38%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 232 (+19%)
Mag. def. pwr. 271 (+6%)
Durability 64/121 (+25%)
Parry rate 45 (+19%)
Phy. reinforce 286.3 (+3%)
Mag. reinforce 479.2 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Casque (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 354 (+45%)
Mag. def. pwr. 349 (+9%)
Durability 59/170 (+74%)
Parry rate 52 (+22%)
Phy. reinforce 564.2 (+64%)
Mag. reinforce 634.5 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 210 (+16%)
Mag. def. pwr. 276 (+16%)
Durability 69/156 (+61%)
Parry rate 42 (+6%)
Phy. reinforce 273.5 (+6%)
Mag. reinforce 390.9 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 439 (+35%)
Mag. def. pwr. 588 (+38%)
Durability 60/100 (+3%)
Parry rate 65 (+16%)
Phy. reinforce 553.9 (+22%)
Mag. reinforce 689.0 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 176 (+12%)
Mag. def. pwr. 258 (+25%)
Durability 120/94 (+3%)
Parry rate 44 (+48%)
Phy. reinforce 290.0 (+16%)
Mag. reinforce 366.2 (+12%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
88
Parry rate 40% Increase
Black Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 266 (+0%)
Mag. def. pwr. 359 (+3%)
Durability 64/113 (+16%)
Parry rate 55 (+38%)
Phy. reinforce 415.5 (+12%)
Mag. reinforce 486.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 31.7 (+16%)
Mag. absorption 29.8 (+9%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.0 (+0%)
Mag. absorption 25.1 (+9%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.4 (+19%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

126

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED