ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Weed420

CURRENT LEVEL 72
Strength 230
Intellect 165
Stat points 0
next lvl 85.88%
Gold 17,210,084
LAST LOGIN 20/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias 420Gang

OFFLINE

Golden Skold (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 92 (+16%)
Mag. def. pwr. 138 (+9%)
Durability 77/97 (+45%)
Blocking rate 23 (+45%)
Phy. reinforce 172.0 (+3%)
Mag. reinforce 393.7 (+48%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
GoldenScourge (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Dark staff
Degree: 7 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+6%)
Mag. atk. pwr. 1381 ~ 1688 (+29%)
Durability 91/139 (+9%)
Attack rating 143 (+6%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+29%)
Mag. reinforce 373.2 % ~ 456.1 % (+41%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Dizzy Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 61 (+6%)
Mag. def. pwr. 121 (+32%)
Durability 58/66 (+3%)
Parry rate 26 (+19%)
Phy. reinforce 164.2 (+38%)
Mag. reinforce 258.0 (+29%)

Required level 53
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Dizzy Cabasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 86 (+16%)
Mag. def. pwr. 168 (+41%)
Durability 58/65 (+0%)
Parry rate 32 (+3%)
Phy. reinforce 178.5 (+19%)
Mag. reinforce 274.7 (+9%)

Required level 55
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Dizzy Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 69 (+35%)
Mag. def. pwr. 82 (+0%)
Durability 72/90 (+41%)
Parry rate 24 (+48%)
Phy. reinforce 121.0 (+12%)
Mag. reinforce 227.5 (+25%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Dizzy Cuirassir Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 139 (+35%)
Mag. def. pwr. 217 (+32%)
Durability 59/67 (+3%)
Parry rate 41 (+38%)
Phy. reinforce 337.3 (+67%)
Mag. reinforce 350.2 (+3%)

Required level 57
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Dizzy Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 67 (+0%)
Mag. def. pwr. 121 (+12%)
Durability 67/87 (+35%)
Parry rate 30 (+3%)
Phy. reinforce 169.6 (+22%)
Mag. reinforce 291.3 (+25%)

Required level 54
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Dizzy Cuirassir Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 81 (+0%)
Mag. def. pwr. 151 (+16%)
Durability 66/80 (+22%)
Parry rate 34 (+12%)
Phy. reinforce 223.6 (+38%)
Mag. reinforce 368.6 (+35%)

Required level 56
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 34.5 (+70%)
Mag. absorption 30.7 (+51%)

Required level 56
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 18.0 (+6%)
Mag. absorption 19.7 (+16%)

Required level 54
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 21.0 (+38%)
Mag. absorption 23.4 (+54%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Electric shockHour 1% Reduce
Lucky (3Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Astral (6Time/times)
Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 22.0 (+45%)
Mag. absorption 15.2 (+0%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

160

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED