ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Wedding

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,313,467,651
LAST LOGIN 29/09/2018
GUILD Superiority
Job Type Thief
Job Alias SeeYouLateR

OFFLINE

No item equipped
Capricorn Saint Splendor (+4)

Sort of item: Two handed sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2097 ~ 2562 (+9%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+51%)
Durability 85/93 (+22%)
Attack rating 131 (+12%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 324.3 % ~ 396.4 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Valor Alette (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+3%)
Mag. def. pwr. 367 (+29%)
Durability 96/114 (+45%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 301.3 (+22%)
Mag. reinforce 441.0 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Coronet (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+45%)
Mag. def. pwr. 398 (+12%)
Durability 93/106 (+35%)
Parry rate 52 (+19%)
Phy. reinforce 333.5 (+9%)
Mag. reinforce 561.4 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+22%)
Mag. def. pwr. 399 (+51%)
Durability 86/94 (+19%)
Parry rate 42 (+19%)
Phy. reinforce 266.8 (+16%)
Mag. reinforce 447.8 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 305 (+3%)
Mag. def. pwr. 729 (+54%)
Durability 92/105 (+32%)
Parry rate 65 (+3%)
Phy. reinforce 521.2 (+29%)
Mag. reinforce 984.6 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 200% Reduce
Valor Boots (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+25%)
Mag. def. pwr. 398 (+19%)
Durability 102/124 (+58%)
Parry rate 50 (+51%)
Phy. reinforce 288.0 (+0%)
Mag. reinforce 576.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 389 (+61%)
Mag. def. pwr. 472 (+22%)
Durability 92/105 (+32%)
Parry rate 55 (+9%)
Phy. reinforce 436.9 (+32%)
Mag. reinforce 661.6 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.4 (+25%)
Mag. absorption 39.6 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 8% Reduce
Amber Earring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.5 (+35%)
Mag. absorption 27.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 44% Increase
Steady (50Time/times)
Amber Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.5 (+32%)
Mag. absorption 32.3 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 25% Increase
Str 22 Increase
Amber Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 33.0 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 25% Increase
Str 24 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED