ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Virus

CURRENT LEVEL 87
Strength 106
Intellect 364
Stat points 0
next lvl 29.29%
Gold 5,023,228
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

ONLINE

No item equipped
Virgo NonaCalled Muse

Sort of item: Harp
Degree: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 968 ~ 1183 (+0%)
Durability 57/57 (+0%)
Attack rating 138 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 249.4 % ~ 304.8 % (+0%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 3 Increase
Scorpio Blaze Himation (+3)

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 69 (+0%)
Mag. def. pwr. 135 (+0%)
Durability 57/57 (+0%)
Parry rate 31 (+0%)
Phy. reinforce 128.0 (+0%)
Mag. reinforce 273.0 (+0%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Blaze Diadem (+3)

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 89 (+0%)
Mag. def. pwr. 175 (+0%)
Durability 57/57 (+0%)
Parry rate 37 (+0%)
Phy. reinforce 162.0 (+0%)
Mag. reinforce 345.0 (+0%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Int 2 Increase
Scorpio Blaze Mitten (+3)

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 62 (+0%)
Mag. def. pwr. 121 (+0%)
Durability 56/56 (+0%)
Parry rate 29 (+0%)
Phy. reinforce 116.0 (+0%)
Mag. reinforce 248.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Blessing Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 95 (+3%)
Mag. def. pwr. 291 (+61%)
Durability 55/56 (+3%)
Parry rate 41 (+0%)
Phy. reinforce 203.8 (+12%)
Mag. reinforce 399.6 (+3%)

Required level 57
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
146
Lucky (1Time/times)
Scorpio Blaze Weave (+3)

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 81 (+0%)
Mag. def. pwr. 159 (+0%)
Durability 57/57 (+0%)
Parry rate 35 (+0%)
Phy. reinforce 149.0 (+0%)
Mag. reinforce 318.0 (+0%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Blaze Under Robe (+3)

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 97 (+0%)
Mag. def. pwr. 191 (+0%)
Durability 58/58 (+0%)
Parry rate 40 (+0%)
Phy. reinforce 174.0 (+0%)
Mag. reinforce 372.0 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Parry rate 40% Increase
Int 1 Increase
HP 250 Increase
Str 3 Increase
Scorpio Sapphire Necklace (+1)

Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.9 (+0%)
Mag. absorption 22.9 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

172
166
190
178
Scorpio Sapphire Earring (+4)

Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 19.3 (+0%)
Mag. absorption 19.3 (+0%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

172
Int 5 Increase
184
178
166
Scorpio Sapphire Ring (+1)

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

184
190
Int 2 Increase
178
172
Scorpio Sapphire Ring (+2)

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 5 Increase
184
190
178
172

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED