ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Virus

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 66,901,232
LAST LOGIN 02/08/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Lepus Devil's Lure

Sort of item: Harp
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Mag. atk. pwr. 4087 ~ 4996 (+45%)
Durability 77/87 (+29%)
Attack rating 195 (+70%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+29%)
Mag. reinforce 630.8 % ~ 771.0 % (+29%)

Required level 98
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Blaze Himation (+3)

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 69 (+0%)
Mag. def. pwr. 135 (+0%)
Durability 54/57 (+0%)
Parry rate 31 (+0%)
Phy. reinforce 128.0 (+0%)
Mag. reinforce 273.0 (+0%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Parry rate 20% Increase
Scorpio Blaze Diadem (+4)

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 89 (+0%)
Mag. def. pwr. 175 (+0%)
Durability 46/57 (+0%)
Parry rate 37 (+22%)
Phy. reinforce 162.0 (+0%)
Mag. reinforce 345.0 (+0%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Parry rate 40% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Int 2 Increase
208
Hydra Blaze Mitten (+2)

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 106 (+51%)
Mag. def. pwr. 178 (+29%)
Durability 248/67 (+16%)
Parry rate 31 (+6%)
Phy. reinforce 162.5 (+29%)
Mag. reinforce 390.1 (+45%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (6Time/times)
65
Scorpio Blaze Robe (+4)

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 123 (+0%)
Mag. def. pwr. 241 (+0%)
Durability 49/58 (+0%)
Parry rate 48 (+41%)
Phy. reinforce 218.0 (+0%)
Mag. reinforce 464.0 (+0%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

202
208
Parry rate 30% Increase
MP 150 Increase
Str 6 Increase
Scorpio Blaze Weave (+2)

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 110 (+35%)
Mag. def. pwr. 220 (+38%)
Durability 209/62 (+9%)
Parry rate 35 (+16%)
Phy. reinforce 196.7 (+32%)
Mag. reinforce 419.8 (+32%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 3 Increase
65
Scorpio Blaze Under Robe (+4)

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 97 (+0%)
Mag. def. pwr. 191 (+0%)
Durability 54/58 (+0%)
Parry rate 40 (+0%)
Phy. reinforce 174.0 (+0%)
Mag. reinforce 372.0 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Parry rate 40% Increase
Int 1 Increase
HP 250 Increase
Str 3 Increase
MP 88 Increase
Sapphire Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 33.3 (+22%)
Mag. absorption 30.6 (+12%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.1 (+22%)
Mag. absorption 40.0 (+74%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
184
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 26.7 (+29%)
Mag. absorption 22.6 (+9%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.6 (+19%)
Mag. absorption 21.9 (+6%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
166

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED