ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Victoria

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 5,858,220,898
LAST LOGIN 18/12/2018
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Trader
Job Alias E_HA

OFFLINE

No item equipped
Twister (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Axe
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3319 ~ 4057 (+41%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 174/136 (+0%)
Attack rating 194 (+61%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 372.6 % ~ 455.4 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
210
72
78
114
102
90
Wrath Pauldron (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 362 (+80%)
Mag. def. pwr. 424 (+61%)
Durability 210/92 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 447.6 (+61%)
Mag. reinforce 363.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
210
138
72
78
90
Wrath Armet (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 453 (+80%)
Mag. def. pwr. 530 (+61%)
Durability 226/93 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 553.8 (+61%)
Mag. reinforce 450.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
162
138
72
78
204
198
90
Wrath Gauntlet (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 336 (+80%)
Mag. def. pwr. 394 (+61%)
Durability 237/92 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 415.4 (+61%)
Mag. reinforce 337.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

138
72
78
204
198
90
Wrath Armor (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 603 (+80%)
Mag. def. pwr. 706 (+61%)
Durability 228/93 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 730.9 (+61%)
Mag. reinforce 594.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
138
162
72
78
198
204
90
Wrath Greave (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 426 (+80%)
Mag. def. pwr. 499 (+61%)
Durability 235/93 (+0%)
Parry rate 50 (+80%)
Phy. reinforce 521.6 (+61%)
Mag. reinforce 424.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
138
72
78
204
90
Wrath Poleyn (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 493 (+80%)
Mag. def. pwr. 577 (+61%)
Durability 225/93 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 597.3 (+61%)
Mag. reinforce 486.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
162
204
198
138
72
78
90
Heaven Necklace (+11)

Seal of Star
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 49.9 (+61%)
Mag. absorption 49.9 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Platelight Earring (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

168
174
180
186
192
78
72
198
Platelight Ring (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

186
72
168
174
180
78
192
198
Platelight Ring (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
174
192
186
198
168
180

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

169

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRIl
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED