ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Victoria

CURRENT LEVEL 116
Strength 480
Intellect 135
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 45,791,869
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Thief
Job Alias E______KAK

OFFLINE

Absolute Preserve (+8)

Sort of item: Shield
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 398 (+32%)
Mag. def. pwr. 540 (+12%)
Durability 86/103 (+22%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 461.7 (+16%)
Mag. reinforce 777.1 (+22%)

Required level 111
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

199
205
91
127
Capricorn Sacred Wing (+5)

Seal of Star
Sort of item: Light staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3557 ~ 4348 (+0%)
Durability 79/79 (+0%)
Attack rating 120 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 573.0 % ~ 700.3 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
Devil Polldron (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 376 (+41%)
Mag. def. pwr. 492 (+41%)
Durability 74/97 (+0%)
Parry rate 48 (+41%)
Phy. reinforce 338.0 (+0%)
Mag. reinforce 443.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
210
138
72
78
90
Devil Armet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 470 (+41%)
Mag. def. pwr. 615 (+41%)
Durability 89/97 (+0%)
Parry rate 56 (+41%)
Phy. reinforce 674.6 (+61%)
Mag. reinforce 669.8 (+22%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
162
138
78
198
204
210
72
90
Devil Gauntlet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 399 (+61%)
Mag. def. pwr. 522 (+61%)
Durability 78/97 (+0%)
Parry rate 46 (+41%)
Phy. reinforce 314.0 (+0%)
Mag. reinforce 411.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
138
78
72
90
Devil Plate Armor (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 625 (+41%)
Mag. def. pwr. 935 (+61%)
Durability 76/98 (+0%)
Parry rate 69 (+41%)
Phy. reinforce 553.0 (+0%)
Mag. reinforce 724.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
162
138
72
78
198
204
90
Devil Greave (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 442 (+41%)
Mag. def. pwr. 579 (+41%)
Durability 79/97 (+0%)
Parry rate 54 (+41%)
Phy. reinforce 394.0 (+0%)
Mag. reinforce 516.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

138
198
204
210
78
72
90
Devil Plate Poleyn (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 653 (+80%)
Mag. def. pwr. 670 (+41%)
Durability 79/98 (+0%)
Parry rate 59 (+61%)
Phy. reinforce 453.0 (+0%)
Mag. reinforce 592.0 (+0%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
210
150
162
138
72
78
90
Heaven Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.8 (+41%)
Mag. absorption 54.6 (+61%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
210
192
180
168
174
186
72
78
Heaven Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 46.7 (+61%)
Mag. absorption 52.2 (+80%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
192
168
174
180
186
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
210
168
186
174
192
78
180
72
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
210
192
168
174
180
186
72
78

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED