ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Veronica

CURRENT LEVEL 112
Strength 464
Intellect 131
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 352,807,494
LAST LOGIN 19/02/2019
GUILD ll_Wars_ll
Job Type Trader
Job Alias llllVIIII

OFFLINE

Seiketh (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 527 (+80%)
Mag. def. pwr. 844 (+80%)
Durability 248/95 (+0%)
Blocking rate 25 (+80%)
Phy. reinforce 716.4 (+80%)
Mag. reinforce 1,204.2 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
126
Xutak (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Blade
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3555 ~ 4087 (+80%)
Mag. atk. pwr. 5349 ~ 6030 (+80%)
Durability 330/143 (+0%)
Attack rating 221 (+80%)
Critical 6 (+100%)
Phy. reinforce 531.5 % ~ 611.1 % (+80%)
Mag. reinforce 799.6 % ~ 901.3 % (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
114
102
Red Lightening Shoulder (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 166/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 5 Increase
Durability 100% Increase
Red Lightening Casque (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 236/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Red Lightening Bracer (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 170/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 5 Increase
Durability 100% Increase
Red Lightening Armor (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 234/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Red Lightening Footgear (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 240/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Str 5 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Red Lightening Hose (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 173/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 5 Increase
Durability 100% Increase
Tiger's Eye Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.4 (+25%)
Mag. absorption 42.4 (+38%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.3 (+61%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.4 (+19%)
Mag. absorption 31.5 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 36.8 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED