ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Veronica

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 362,071,772
LAST LOGIN 16/12/2018
GUILD ll_Wars_ll
Job Type Trader
Job Alias llllVIIII

OFFLINE

Seiketh (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 527 (+80%)
Mag. def. pwr. 844 (+80%)
Durability 275/95 (+0%)
Blocking rate 25 (+80%)
Phy. reinforce 716.4 (+80%)
Mag. reinforce 1,204.2 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
126
Xutak (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Blade
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3555 ~ 4087 (+80%)
Mag. atk. pwr. 5349 ~ 6030 (+80%)
Durability 425/143 (+0%)
Attack rating 221 (+80%)
Critical 6 (+100%)
Phy. reinforce 531.5 % ~ 611.1 % (+80%)
Mag. reinforce 799.6 % ~ 901.3 % (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
114
102
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

169

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRIl
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED