ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Veronica

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 624,900,518
LAST LOGIN 14/10/2018
GUILD ll_Wars_ll
Job Type Thief
Job Alias June

OFFLINE

Arrow(7443)
Mirage Illusion Bow (+10)

Seal of Star
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3016 ~ 3697 (+80%)
Mag. atk. pwr. 4318 ~ 5290 (+61%)
Durability 179/96 (+0%)
Attack rating 193 (+61%)
Critical 8 (+100%)
Phy. reinforce 417.8 % ~ 512.0 % (+61%)
Mag. reinforce 668.5 % ~ 819.2 % (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
102
114
90
Red Lightening Shoulder (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 217/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Int 6 Increase
Str 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Red Lightening Casque (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 218/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Red Lightening Bracer (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 224/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Int 6 Increase
Str 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Red Lightening Armor (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 217/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Int 6 Increase
Str 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Red Lightening Footgear (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 223/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Int 6 Increase
Str 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Red Lightening Hose (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 234/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Int 6 Increase
Str 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Tiger's Eye Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 52.2 (+70%)
Mag. absorption 48.5 (+58%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 47.3 (+80%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 29.9 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.5 (+32%)
Mag. absorption 35.4 (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

151

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED