ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Vampire

CURRENT LEVEL 120
Strength 496
Intellect 139
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 6,394,296,901
LAST LOGIN 21/02/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Thief
Job Alias lll1III

ONLINE

No item equipped
Demogorgon (+12)

Seal of Moon
Sort of item: Two handed sword
Degree: 12 degrees


Phy. atk. pwr. 5313 ~ 6494 (+80%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 248/83 (+0%)
Attack rating 202 (+61%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 702.8 % ~ 858.9 % (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

199
205
223
73
79
91
115
103
Devil Polldron (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 376 (+41%)
Mag. def. pwr. 562 (+61%)
Durability 287/97 (+0%)
Parry rate 48 (+61%)
Phy. reinforce 476.6 (+41%)
Mag. reinforce 624.6 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
210
72
90
78
138
Devil Armet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 470 (+41%)
Mag. def. pwr. 615 (+41%)
Durability 284/97 (+0%)
Parry rate 56 (+80%)
Phy. reinforce 674.6 (+61%)
Mag. reinforce 774.1 (+41%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
90
78
138
150
162
Devil Gauntlet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 349 (+41%)
Mag. def. pwr. 457 (+41%)
Durability 285/97 (+0%)
Parry rate 46 (+41%)
Phy. reinforce 442.7 (+41%)
Mag. reinforce 579.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
90
72
78
138
Devil Plate Armor (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 625 (+41%)
Mag. def. pwr. 818 (+41%)
Durability 291/98 (+0%)
Parry rate 69 (+41%)
Phy. reinforce 779.7 (+41%)
Mag. reinforce 1,020.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
138
150
162
Devil Greave (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 442 (+41%)
Mag. def. pwr. 579 (+41%)
Durability 286/97 (+0%)
Parry rate 54 (+61%)
Phy. reinforce 634.3 (+61%)
Mag. reinforce 727.6 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
90
72
78
138
Devil Plate Poleyn (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 511 (+41%)
Mag. def. pwr. 765 (+61%)
Durability 292/98 (+0%)
Parry rate 59 (+41%)
Phy. reinforce 638.7 (+41%)
Mag. reinforce 834.7 (+41%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
138
150
162
Heaven Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.8 (+41%)
Mag. absorption 47.8 (+41%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
78
72
192
186
180
174
168
Heaven Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 40.9 (+41%)
Mag. absorption 52.2 (+80%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
78
72
192
186
180
174
168
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
72
78
192
186
180
174
168
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
78
72
192
186
180
174
168

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED