ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Vampire

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 262,872,845
LAST LOGIN 16/10/2018
GUILD ALL_StaR
Job Type Thief
Job Alias llI1lll

OFFLINE

Guardian Aegis (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 358 (+41%)
Mag. def. pwr. 561 (+38%)
Durability 273/127 (+54%)
Blocking rate 18 (+16%)
Phy. reinforce 568.3 (+61%)
Mag. reinforce 745.8 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Critical 100
Ethereal Cane (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+19%)
Mag. atk. pwr. 3559 ~ 4350 (+3%)
Durability 226/96 (+22%)
Attack rating 133 (+12%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+83%)
Mag. reinforce 561.7 % ~ 686.6 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Durability 160% Increase
Wrath Pauldron (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 284 (+41%)
Mag. def. pwr. 371 (+41%)
Durability 276/92 (+0%)
Parry rate 45 (+80%)
Phy. reinforce 392.0 (+41%)
Mag. reinforce 584.4 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
72
78
90
138
Wrath Armet (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 354 (+41%)
Mag. def. pwr. 464 (+41%)
Durability 204/93 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 485.0 (+41%)
Mag. reinforce 634.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
204
72
78
90
138
150
162
Wrath Gauntlet (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 263 (+41%)
Mag. def. pwr. 345 (+41%)
Durability 147/92 (+0%)
Parry rate 43 (+41%)
Phy. reinforce 363.8 (+41%)
Mag. reinforce 475.2 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
204
72
78
90
138
Wrath Armor (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 472 (+41%)
Mag. def. pwr. 618 (+41%)
Durability 204/93 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 640.1 (+41%)
Mag. reinforce 837.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
138
150
162
90
204
Wrath Greave (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 334 (+41%)
Mag. def. pwr. 437 (+41%)
Durability 204/93 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 521.6 (+61%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
72
78
138
90
Wrath Poleyn (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 386 (+41%)
Mag. def. pwr. 506 (+41%)
Durability 204/93 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 523.1 (+41%)
Mag. reinforce 685.3 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
138
162
150
Isis Necklace (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 49.9 (+61%)
Mag. absorption 49.9 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
72
78
168
192
186
180
174
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.1 (+41%)
Mag. absorption 35.5 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
PoisoningHour 20% Reduce
Durability 35% Increase
Steady (50Time/times)
Isis Ring (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
72
78
168
192
186
180
174
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.5 (+61%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
PoisoningHour 3% Reduce
Attack rate 25% Increase
Str 25 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

151

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED