ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Vampire

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 7,876,025,080
LAST LOGIN 18/12/2018
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Thief
Job Alias SEALs

ONLINE

Inpu (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 527 (+80%)
Mag. def. pwr. 661 (+41%)
Durability 252/85 (+0%)
Blocking rate 25 (+80%)
Phy. reinforce 627.9 (+61%)
Mag. reinforce 879.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
126
90
204
198
Totura (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Light staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 6780 ~ 8287 (+80%)
Durability 240/80 (+0%)
Attack rating 147 (+22%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 840.5 % ~ 1,027.3 % (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
90
72
114
102
78
198
Wrath Pauldron (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 362 (+80%)
Mag. def. pwr. 474 (+80%)
Durability 276/92 (+0%)
Parry rate 45 (+80%)
Phy. reinforce 500.4 (+80%)
Mag. reinforce 653.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
72
78
90
138
Wrath Armet (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 453 (+80%)
Mag. def. pwr. 593 (+80%)
Durability 278/93 (+0%)
Parry rate 53 (+80%)
Phy. reinforce 619.2 (+80%)
Mag. reinforce 810.0 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
204
72
78
90
138
150
162
Wrath Gauntlet (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 336 (+80%)
Mag. def. pwr. 440 (+80%)
Durability 276/92 (+0%)
Parry rate 43 (+80%)
Phy. reinforce 464.4 (+80%)
Mag. reinforce 606.6 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
204
72
78
90
138
Wrath Armor (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 603 (+80%)
Mag. def. pwr. 877 (+100%)
Durability 279/93 (+0%)
Parry rate 65 (+100%)
Phy. reinforce 817.2 (+80%)
Mag. reinforce 1,069.2 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
138
150
162
90
204
Wrath Greave (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 426 (+80%)
Mag. def. pwr. 558 (+80%)
Durability 278/93 (+0%)
Parry rate 50 (+80%)
Phy. reinforce 583.2 (+80%)
Mag. reinforce 763.2 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
72
78
138
90
Wrath Poleyn (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 493 (+80%)
Mag. def. pwr. 646 (+80%)
Durability 279/93 (+0%)
Parry rate 55 (+80%)
Phy. reinforce 667.8 (+80%)
Mag. reinforce 874.8 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
138
162
150
Isis Necklace (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 55.8 (+80%)
Mag. absorption 55.8 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
72
78
168
192
186
180
174
Isis Earring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.7 (+80%)
Mag. absorption 47.7 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
72
78
168
174
180
186
192
Isis Ring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Isis Ring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 48.2 (+100%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
72
78
168
192
186
180
174

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

169

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRIl
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED