ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Valkyries

CURRENT LEVEL 115
Strength 134
Intellect 476
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 606,439,407
LAST LOGIN 16/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias lllllSlllll

OFFLINE

Arrow(5074)
Illusion Bow (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3583 ~ 4390 (+61%)
Mag. atk. pwr. 5733 ~ 7026 (+61%)
Durability 294/98 (+0%)
Attack rating 202 (+61%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 509.2 % ~ 624.0 % (+61%)
Mag. reinforce 814.8 % ~ 998.5 % (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
102
114
Wrath Shoulder (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 362 (+80%)
Mag. def. pwr. 474 (+80%)
Durability 294/98 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 455.6 (+61%)
Mag. reinforce 667.8 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Wrath Casque (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 405 (+61%)
Mag. def. pwr. 530 (+61%)
Durability 294/98 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 565.1 (+61%)
Mag. reinforce 739.0 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Wrath Bracer (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 301 (+61%)
Mag. def. pwr. 394 (+61%)
Durability 294/98 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 423.4 (+61%)
Mag. reinforce 619.2 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Wrath Armor (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 539 (+61%)
Mag. def. pwr. 706 (+61%)
Durability 297/99 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 745.4 (+61%)
Mag. reinforce 975.7 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Wrath Footgear (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 381 (+61%)
Mag. def. pwr. 499 (+61%)
Durability 294/98 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 531.3 (+61%)
Mag. reinforce 695.5 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Wrath Hose (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 441 (+61%)
Mag. def. pwr. 577 (+61%)
Durability 297/99 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 610.2 (+61%)
Mag. reinforce 798.6 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Nektid Necklace (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 49.9 (+61%)
Mag. absorption 49.9 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
198
72
168
174
180
186
192
Nektid Erarring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 47.7 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Nektid Ring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Nektid Ring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

129

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED