ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Unicorn

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 2,010,729,511
LAST LOGIN 10/12/2018
GUILD IIALL_StaRIl
Job Type Thief
Job Alias KILL

OFFLINE

Seiketh (+14)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 413 (+41%)
Mag. def. pwr. 661 (+41%)
Durability 272/95 (+0%)
Blocking rate 22 (+61%)
Phy. reinforce 561.2 (+41%)
Mag. reinforce 943.3 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
126
Azus (+14)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2989 ~ 3371 (+61%)
Mag. atk. pwr. 5689 ~ 6539 (+80%)
Durability 360/129 (+0%)
Attack rating 198 (+61%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 391.4 % ~ 441.3 % (+41%)
Mag. reinforce 666.2 % ~ 765.8 % (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
102
114
90
Wrath Shoulder (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 284 (+41%)
Mag. def. pwr. 424 (+61%)
Durability 277/98 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 509.4 (+80%)
Mag. reinforce 523.1 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
Wrath Casque (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 354 (+41%)
Mag. def. pwr. 659 (+100%)
Durability 286/98 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 494.9 (+41%)
Mag. reinforce 739.0 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
150
162
Wrath Bracer (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 263 (+41%)
Mag. def. pwr. 394 (+61%)
Durability 284/98 (+0%)
Parry rate 43 (+41%)
Phy. reinforce 370.8 (+41%)
Mag. reinforce 553.8 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
Wrath Armor (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 472 (+41%)
Mag. def. pwr. 618 (+41%)
Durability 286/99 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 652.8 (+41%)
Mag. reinforce 975.7 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
90
138
72
150
162
Wrath Footgear (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 426 (+80%)
Mag. def. pwr. 437 (+41%)
Durability 281/98 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 465.3 (+41%)
Mag. reinforce 609.1 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
Wrath Hose (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 386 (+41%)
Mag. def. pwr. 506 (+41%)
Durability 290/99 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 610.2 (+61%)
Mag. reinforce 699.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
150
162
Amoon Necklace (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 55.8 (+80%)
Mag. absorption 49.9 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
168
192
180
174
186
Amoon Erarring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
168
174
180
186
192
198
Amoon Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
168
192
174
180
186
Amoon Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
168
192
186
174
180

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

164

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED