ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Unicorn

CURRENT LEVEL 118
Strength 137
Intellect 488
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 407,280,566
LAST LOGIN 19/02/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Thief
Job Alias KILL

OFFLINE

Splinter Blade Shield (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 558 (+61%)
Mag. def. pwr. 893 (+61%)
Durability 261/87 (+0%)
Blocking rate 24 (+61%)
Phy. reinforce 790.2 (+80%)
Mag. reinforce 1,131.8 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
204
126
72
78
90
Ghost Sword (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3541 ~ 3992 (+61%)
Mag. atk. pwr. 6027 ~ 6927 (+61%)
Durability 387/129 (+0%)
Attack rating 202 (+61%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 503.4 % ~ 567.4 % (+61%)
Mag. reinforce 856.7 % ~ 984.7 % (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
222
204
72
78
90
102
114
Slayer Shoulder (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 376 (+41%)
Mag. def. pwr. 492 (+41%)
Durability 309/103 (+0%)
Parry rate 48 (+41%)
Phy. reinforce 486.5 (+41%)
Mag. reinforce 637.3 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
138
Slayer Casque (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 536 (+61%)
Mag. def. pwr. 615 (+41%)
Durability 309/103 (+0%)
Parry rate 56 (+41%)
Phy. reinforce 602.1 (+41%)
Mag. reinforce 900.0 (+61%)

Required level 102
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
150
162
Slayer Bracer (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 349 (+41%)
Mag. def. pwr. 457 (+41%)
Durability 309/103 (+0%)
Parry rate 46 (+41%)
Phy. reinforce 451.2 (+41%)
Mag. reinforce 590.8 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
138
Slayer Armor (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 625 (+41%)
Mag. def. pwr. 935 (+61%)
Durability 312/104 (+0%)
Parry rate 69 (+41%)
Phy. reinforce 795.2 (+41%)
Mag. reinforce 1,040.6 (+41%)

Required level 103
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
150
162
Slayer Footgear (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 442 (+41%)
Mag. def. pwr. 579 (+41%)
Durability 309/103 (+0%)
Parry rate 54 (+41%)
Phy. reinforce 566.8 (+41%)
Mag. reinforce 848.5 (+61%)

Required level 102
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
Slayer Hose (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 584 (+61%)
Mag. def. pwr. 670 (+41%)
Durability 312/104 (+0%)
Parry rate 59 (+61%)
Phy. reinforce 651.4 (+41%)
Mag. reinforce 851.6 (+41%)

Required level 103
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
138
150
162
Jewel Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.8 (+41%)
Mag. absorption 47.8 (+41%)

Required level 103
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
186
174
168
192
180
72
Jewel Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 40.9 (+41%)
Mag. absorption 40.9 (+41%)

Required level 102
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
186
174
168
192
180
Jewel Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
192
180
168
174
186
72
Jewel Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
186
174
168
192
180

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

129

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED