ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Tw

CURRENT LEVEL 1
Strength 20
Intellect 20
Stat points 0
next lvl 100.00%
Gold 2,530,005,002
LAST LOGIN 10/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Sagittarius Lorica Armor (Basic)

Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 45/45 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 57.0 (+0%)
Mag. reinforce 74.0 (+0%)

Required level 0

Max. no. of magic options: 9 Unit
Sagittarius Lorica Greave (Basic)

Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 45/45 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 41.0 (+0%)
Mag. reinforce 54.0 (+0%)

Required level 0

Max. no. of magic options: 9 Unit
Sagittarius Lorica Poleyn (Basic)

Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 45/45 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 46.0 (+0%)
Mag. reinforce 61.0 (+0%)

Required level 0

Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

164

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED