ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Tong__

CURRENT LEVEL 43
Strength 76
Intellect 174
Stat points 0
next lvl 42.49%
Gold 8,289,125
LAST LOGIN 18/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias OHNO

OFFLINE

No item equipped
Python's Spear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Spear
Degree: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 369 ~ 439 (+0%)
Mag. atk. pwr. 688 ~ 841 (+9%)
Durability 65/69 (+9%)
Attack rating 163 (+25%)
Critical 7 (+3%)
Phy. reinforce 117.7 % ~ 140.1 % (+16%)
Mag. reinforce 212.2 % ~ 259.4 % (+22%)

Required level 42
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Iron Hard Scale Shoulder

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 18 (+0%)
Mag. def. pwr. 23 (+0%)
Durability 63/63 (+0%)
Parry rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 61.0 (+0%)
Mag. reinforce 80.0 (+0%)

Required level 33
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Iron Hard Scale Crown

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 23 (+0%)
Mag. def. pwr. 31 (+0%)
Durability 62/64 (+0%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 77.0 (+0%)
Mag. reinforce 101.0 (+0%)

Required level 35
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Iron Hard Scale Bracer

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 15 (+0%)
Mag. def. pwr. 20 (+0%)
Durability 62/63 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 56.0 (+0%)
Mag. reinforce 73.0 (+0%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Iron Hard Scale Armor

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 33 (+0%)
Mag. def. pwr. 44 (+0%)
Durability 63/65 (+0%)
Parry rate 24 (+0%)
Phy. reinforce 104.0 (+0%)
Mag. reinforce 136.0 (+0%)

Required level 37
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Iron Hard Scale Footgear

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 21 (+0%)
Mag. def. pwr. 28 (+0%)
Durability 64/64 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 71.0 (+0%)
Mag. reinforce 93.0 (+0%)

Required level 34
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Iron Hard Scale Hose

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 26 (+0%)
Mag. def. pwr. 34 (+0%)
Durability 65/65 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 84.0 (+0%)
Mag. reinforce 109.0 (+0%)

Required level 36
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Blue Quartz Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 9.4 (+0%)
Mag. absorption 9.4 (+0%)

Required level 36
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Blue Quartz Earring

Sort of item: Earring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 7.7 (+0%)
Mag. absorption 7.7 (+0%)

Required level 34
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Blue Quartz Ring

Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 6.6 (+0%)
Mag. absorption 6.6 (+0%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Quartz Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 10.3 (+6%)
Mag. absorption 10.3 (+6%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
ZombieHour 3% Reduce
Int 2 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED