ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

The_Low_Cost

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 181,555,960
LAST LOGIN 17/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias All_Trader

OFFLINE

No item equipped
0

Sort of item: Dagger
Degree: 5 degrees


Phy. atk. pwr. 218 ~ 266 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 89/89 (+0%)
Attack rating 89 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 91.3 % ~ 111.6 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED