ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

TheKingGolf1

CURRENT LEVEL 110
Strength 441
Intellect 144
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,133,990,435
LAST LOGIN 09/12/2018
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Thief
Job Alias jjkljll

OFFLINE

Arrow(6767)
High Clouds Sinnok Bow (+7)

Sort of item: Bow
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 677 ~ 830 (+0%)
Mag. atk. pwr. 1084 ~ 1328 (+0%)
Durability 80/82 (+0%)
Attack rating 130 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 143.3 % ~ 175.6 % (+0%)
Mag. reinforce 229.2 % ~ 280.9 % (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Shoulder (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 64/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 20% Increase
Red Lightening Casque

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 99/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 60% Increase
Red Lightening Bracer

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 60/97 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Armor (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 98/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 60% Increase
Red Lightening Footgear

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 114/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 60% Increase
Red Lightening Hose

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 156/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 100% Increase
Pearl Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 30.7 (+51%)
Mag. absorption 22.1 (+9%)

Required level 56
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 1 Increase
Paradise Jewel Earring

Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 26.8 (+6%)
Mag. absorption 36.7 (+45%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 17.0 (+12%)
Mag. absorption 21.0 (+38%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

PoisoningHour 3% Reduce
Paradise Jewel Ring

Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+48%)
Mag. absorption 24.4 (+6%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

163

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED