ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Thanos

CURRENT LEVEL 111
Strength 130
Intellect 460
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 86,468,684
LAST LOGIN 22/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias _Thanos_

OFFLINE

No item equipped
Amooterium (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 6064 ~ 7412 (+61%)
Durability 230/80 (+0%)
Attack rating 170 (+41%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 840.5 % ~ 1,027.3 % (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
114
90
102
Soothsayer Himation (+4)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 164 (+0%)
Mag. def. pwr. 393 (+22%)
Durability 39/66 (+0%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 227.0 (+0%)
Mag. reinforce 682.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
210
Soothsayer Hat (+4)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 205 (+0%)
Mag. def. pwr. 402 (+0%)
Durability 46/66 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 281.0 (+0%)
Mag. reinforce 600.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
138
78
Drako War God Mitten (+4)

Seal of Star
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 153 (+0%)
Mag. def. pwr. 299 (+0%)
Durability 43/66 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 211.0 (+0%)
Mag. reinforce 450.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Storm Robe (+4)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+29%)
Durability 189/101 (+54%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+48%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Blocking rate 6
Red Storm Weave (+4)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 45/66 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Lucky (2Time/times)
Apetipa UnderRobe (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 224 (+0%)
Mag. def. pwr. 438 (+0%)
Durability 89/67 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 304.0 (+0%)
Mag. reinforce 648.0 (+0%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
162
Capricorn Heaven Necklace (+4)

Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 39.1 (+32%)
Mag. absorption 49.4 (+67%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

ZombieHour 5% Reduce
Str 1 Increase
Heaven Earring (+4)

Seal of Star
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 26.5 (+0%)
Mag. absorption 32.3 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

168
Capricorn Heaven Ring (+2)

Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 23.0 (+0%)
Mag. absorption 29.7 (+29%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Heaven Ring (+5)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

145

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED