ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ThE_ScRipT

CURRENT LEVEL 90
Strength 109
Intellect 376
Stat points 0
next lvl 93.73%
Gold 300,724,473
LAST LOGIN 26/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 277 (+9%)
Mag. def. pwr. 471 (+16%)
Durability 86/101 (+9%)
Blocking rate 20 (+29%)
Phy. reinforce 392.4 (+9%)
Mag. reinforce 1,052.7 (+74%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Break Heaven Sword (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1964 ~ 2214 (+22%)
Mag. atk. pwr. 2739 ~ 3149 (+0%)
Durability 128/173 (+38%)
Attack rating 188 (+58%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 412.5 % ~ 464.9 % (+64%)
Mag. reinforce 427.9 % ~ 491.9 % (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 238 (+22%)
Mag. def. pwr. 320 (+25%)
Durability 100/128 (+32%)
Parry rate 45 (+19%)
Phy. reinforce 428.1 (+54%)
Mag. reinforce 384.8 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Casque (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 291 (+19%)
Mag. def. pwr. 358 (+12%)
Durability 94/135 (+38%)
Parry rate 52 (+25%)
Phy. reinforce 375.0 (+9%)
Mag. reinforce 594.0 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 203 (+12%)
Mag. def. pwr. 306 (+29%)
Durability 93/112 (+16%)
Parry rate 42 (+9%)
Phy. reinforce 374.1 (+45%)
Mag. reinforce 434.7 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 325 (+0%)
Mag. def. pwr. 426 (+0%)
Durability 96/122 (+25%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 612.9 (+35%)
Mag. reinforce 879.1 (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Footgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+6%)
Mag. def. pwr. 337 (+12%)
Durability 91/100 (+3%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 418.0 (+29%)
Mag. reinforce 462.2 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 298 (+12%)
Mag. def. pwr. 369 (+6%)
Durability 96/122 (+25%)
Parry rate 55 (+35%)
Phy. reinforce 489.7 (+32%)
Mag. reinforce 515.2 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 36.5 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.9 (+29%)
Mag. absorption 34.7 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.7 (+45%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED