ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Teemo

CURRENT LEVEL 113
Strength 132
Intellect 468
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 39,749,376
LAST LOGIN 21/01/2019
GUILD SUICIDESQUAD
Job Type Thief
Job Alias lllSAlll

ONLINE

Sedon (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 276 (+0%)
Mag. def. pwr. 443 (+0%)
Durability 129/94 (+0%)
Blocking rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 382.0 (+0%)
Mag. reinforce 643.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
198
204
Azus (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2618 ~ 2952 (+41%)
Mag. atk. pwr. 4457 ~ 5122 (+41%)
Durability 317/129 (+0%)
Attack rating 123 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 277.6 % ~ 313.0 % (+0%)
Mag. reinforce 472.5 % ~ 543.1 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
198
204
102
Asus Light Shoulder (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+0%)
Mag. def. pwr. 263 (+0%)
Durability 103/98 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 283.0 (+0%)
Mag. reinforce 371.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
Red Lightening Casque (+6)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 192/98 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Lucky (2Time/times)
Durability 160% Increase
Asus Light Bracer (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 187 (+0%)
Mag. def. pwr. 244 (+0%)
Durability 51/98 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 263.0 (+0%)
Mag. reinforce 344.0 (+0%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
Asus Light Armor (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 335 (+0%)
Mag. def. pwr. 438 (+0%)
Durability 33/99 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 463.0 (+0%)
Mag. reinforce 606.0 (+0%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
150
162
Asus Light Footgear (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 236 (+0%)
Mag. def. pwr. 310 (+0%)
Durability 156/98 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 330.0 (+0%)
Mag. reinforce 432.0 (+0%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
Asus Light Hose (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+0%)
Mag. def. pwr. 358 (+0%)
Durability 77/99 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 379.0 (+0%)
Mag. reinforce 496.0 (+0%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
150
162
Paradise Jewel Necklace (+5)

Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 31.4 (+6%)
Mag. absorption 39.1 (+32%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Paradise Jewel Earring (+5)

Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 40.0 (+58%)
Mag. absorption 34.2 (+35%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Paradise Jewel Ring (+5)

Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 28.1 (+22%)
Mag. absorption 23.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
Paradise Jewel Ring (+5)

Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 25.8 (+12%)
Mag. absorption 23.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

136

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED