ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

TeeProN

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 108,955
LAST LOGIN 29/07/2018
GUILD Alpha
Job Type Trader
Job Alias TP

OFFLINE

Lepus Guardian Aegis

Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 286 (+38%)
Mag. def. pwr. 395 (+19%)
Durability 82/84 (+6%)
Blocking rate 13 (+32%)
Phy. reinforce 406.6 (+32%)
Mag. reinforce 600.2 (+22%)

Required level 98
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (2Time/times)
Int 3 Increase
Lepus Dark Monarch

Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1814 ~ 2218 (+3%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 165/117 (+29%)
Attack rating 158 (+38%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 443.1 % ~ 541.7 % (+45%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+16%)

Required level 98
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 60% Increase
Lepus Valor Alette (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 196 (+35%)
Mag. def. pwr. 337 (+45%)
Durability 175/102 (+35%)
Parry rate 43 (+3%)
Phy. reinforce 283.8 (+32%)
Mag. reinforce 383.7 (+6%)

Required level 98
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 100% Increase
Cetus Valor Coronet (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 176 (+9%)
Mag. def. pwr. 356 (+38%)
Durability 153/79 (+6%)
Parry rate 48 (+9%)
Phy. reinforce 285.4 (+16%)
Mag. reinforce 505.1 (+22%)

Required level 95
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 100% Increase
Lepus Ox Gauntlet (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 176 (+19%)
Mag. def. pwr. 211 (+9%)
Durability 143/99 (+12%)
Parry rate 40 (+3%)
Phy. reinforce 310.2 (+41%)
Mag. reinforce 481.0 (+67%)

Required level 98
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 60% Increase
Cetus Valor Composite Mail (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 221 (+3%)
Mag. def. pwr. 375 (+9%)
Durability 159/87 (+16%)
Parry rate 60 (+80%)
Phy. reinforce 552.5 (+70%)
Mag. reinforce 611.5 (+12%)

Required level 96
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Astral (3Time/times)
Str 2 Increase
Durability 100% Increase
Cetus Ox Greave (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 172 (+3%)
Mag. def. pwr. 219 (+0%)
Durability 175/133 (+54%)
Parry rate 46 (+25%)
Phy. reinforce 336.6 (+32%)
Mag. reinforce 387.4 (+16%)

Required level 95
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 60% Increase
Lepus Ox Composite Poleyn (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 281 (+29%)
Mag. def. pwr. 310 (+9%)
Durability 254/109 (+22%)
Parry rate 53 (+12%)
Phy. reinforce 428.0 (+35%)
Mag. reinforce 439.9 (+6%)

Required level 100
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 1 Increase
Durability 160% Increase
Sapphire Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 35.2 (+29%)
Mag. absorption 31.7 (+16%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 37.0 (+61%)
Mag. absorption 35.4 (+54%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.9 (+6%)
Mag. absorption 28.6 (+38%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.3 (+3%)
Mag. absorption 20.7 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED