ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

TeeProN

CURRENT LEVEL 91
Strength 380
Intellect 110
Stat points 0
next lvl 24.91%
Gold 6,427,892
LAST LOGIN 21/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias TP

OFFLINE

Demonic Skin (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 168 (+0%)
Mag. def. pwr. 321 (+19%)
Durability 76/108 (+41%)
Blocking rate 24 (+51%)
Phy. reinforce 318.9 (+19%)
Mag. reinforce 659.1 (+54%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lynx Ancient Legacy

Sort of item: Light staff
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2517 ~ 3076 (+32%)
Durability 88/105 (+48%)
Attack rating 143 (+16%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+35%)
Mag. reinforce 438.5 % ~ 535.9 % (+16%)

Required level 85
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gale Alette (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 144 (+19%)
Mag. def. pwr. 200 (+3%)
Durability 85/113 (+54%)
Parry rate 39 (+0%)
Phy. reinforce 196.7 (+3%)
Mag. reinforce 340.3 (+6%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 161 (+3%)
Mag. def. pwr. 266 (+6%)
Durability 84/101 (+35%)
Parry rate 47 (+12%)
Phy. reinforce 263.8 (+9%)
Mag. reinforce 471.0 (+16%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
HP 150 Increase
Gale Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 137 (+25%)
Mag. def. pwr. 265 (+51%)
Durability 88/115 (+58%)
Parry rate 37 (+38%)
Phy. reinforce 212.3 (+22%)
Mag. reinforce 338.7 (+16%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+9%)
Mag. def. pwr. 410 (+19%)
Durability 82/105 (+41%)
Parry rate 60 (+0%)
Phy. reinforce 523.3 (+61%)
Mag. reinforce 562.4 (+3%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
HP 250 Increase
Gale Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 147 (+3%)
Mag. def. pwr. 236 (+3%)
Durability 71/85 (+16%)
Parry rate 44 (+32%)
Phy. reinforce 330.0 (+48%)
Mag. reinforce 527.3 (+41%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 220 (+29%)
Mag. def. pwr. 361 (+32%)
Durability 80/96 (+29%)
Parry rate 50 (+9%)
Phy. reinforce 268.8 (+3%)
Mag. reinforce 477.4 (+9%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
HP 30 Increase
Sapphire Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 35.2 (+29%)
Mag. absorption 31.7 (+16%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 37.0 (+61%)
Mag. absorption 35.4 (+54%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.9 (+6%)
Mag. absorption 28.6 (+38%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.3 (+3%)
Mag. absorption 20.7 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

124

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED