ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Tara

CURRENT LEVEL 100
Strength 270
Intellect 265
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 78,771,587
LAST LOGIN 12/08/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Hunter
Job Alias 55554

OFFLINE

No item equipped
Devil's Lure (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Harp
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Mag. atk. pwr. 3559 ~ 4350 (+3%)
Durability 77/84 (+19%)
Attack rating 145 (+22%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)
Mag. reinforce 848.2 % ~ 1,036.8 % (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Alette (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 240 (+35%)
Mag. def. pwr. 310 (+9%)
Durability 75/83 (+6%)
Parry rate 45 (+12%)
Phy. reinforce 429.8 (+74%)
Mag. reinforce 628.2 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Coronet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 306 (+38%)
Mag. def. pwr. 594 (+67%)
Durability 74/91 (+16%)
Parry rate 52 (+32%)
Phy. reinforce 413.1 (+35%)
Mag. reinforce 896.1 (+74%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Glove (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+22%)
Mag. def. pwr. 264 (+0%)
Durability 73/79 (+0%)
Parry rate 42 (+51%)
Phy. reinforce 340.4 (+48%)
Mag. reinforce 397.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Composite Mail (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 438 (+48%)
Mag. def. pwr. 762 (+61%)
Durability 207/131 (+64%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 610.0 (+51%)
Mag. reinforce 957.4 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
MP 850 Increase
Durability 100% Increase
Steady (1Time/times)
ZombieHour 160% Reduce
Valor Boots (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 255 (+22%)
Mag. def. pwr. 472 (+41%)
Durability 74/83 (+6%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 296.6 (+3%)
Mag. reinforce 624.4 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Composite Tasset (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+0%)
Mag. def. pwr. 500 (+29%)
Durability 77/84 (+6%)
Parry rate 55 (+25%)
Phy. reinforce 331.0 (+0%)
Mag. reinforce 678.3 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.7 (+0%)
Mag. absorption 35.6 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 36.3 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 27.7 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED