ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Tara

CURRENT LEVEL 100
Strength 270
Intellect 265
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 241,572,189
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
CruelSuffering (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Harp
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+35%)
Mag. atk. pwr. 2495 ~ 3049 (+9%)
Durability 74/85 (+29%)
Attack rating 197 (+67%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+6%)
Mag. reinforce 464.0 % ~ 567.1 % (+9%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 240 (+35%)
Mag. def. pwr. 310 (+9%)
Durability 53/83 (+6%)
Parry rate 45 (+12%)
Phy. reinforce 429.8 (+74%)
Mag. reinforce 628.2 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 306 (+38%)
Mag. def. pwr. 594 (+67%)
Durability 61/91 (+16%)
Parry rate 52 (+32%)
Phy. reinforce 413.1 (+35%)
Mag. reinforce 896.1 (+74%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+22%)
Mag. def. pwr. 264 (+0%)
Durability 61/79 (+0%)
Parry rate 42 (+51%)
Phy. reinforce 340.4 (+48%)
Mag. reinforce 397.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 352 (+19%)
Mag. def. pwr. 592 (+25%)
Durability 72/108 (+35%)
Parry rate 65 (+6%)
Phy. reinforce 521.2 (+29%)
Mag. reinforce 699.4 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 255 (+22%)
Mag. def. pwr. 472 (+41%)
Durability 59/83 (+6%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 296.6 (+3%)
Mag. reinforce 624.4 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+0%)
Mag. def. pwr. 500 (+29%)
Durability 63/84 (+6%)
Parry rate 55 (+25%)
Phy. reinforce 331.0 (+0%)
Mag. reinforce 678.3 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.7 (+0%)
Mag. absorption 35.6 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 36.3 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 27.7 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

127

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED