ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Tanya

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 70,557,926
LAST LOGIN 12/08/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Trader
Job Alias DE_T

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+13)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+38%)
Mag. atk. pwr. 5564 ~ 6800 (+61%)
Durability 148/106 (+35%)
Attack rating 191 (+61%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+12%)
Mag. reinforce 904.3 % ~ 1,105.4 % (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Attack rate 60% Increase
Critical 100
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Red Thunder Alette (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 230/109 (+38%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+64%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Immortal (2Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Valor Morion (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 358 (+61%)
Mag. def. pwr. 572 (+61%)
Durability 144/83 (+6%)
Parry rate 52 (+41%)
Phy. reinforce 431.5 (+41%)
Mag. reinforce 829.2 (+61%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 100% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Valor Glove (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 266 (+61%)
Mag. def. pwr. 372 (+41%)
Durability 187/119 (+51%)
Parry rate 42 (+61%)
Phy. reinforce 324.3 (+41%)
Mag. reinforce 644.6 (+67%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Durability 100% Increase
Red Thunder Mail (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 205/89 (+12%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+80%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
ZombieHour 200% Reduce
HP 850 Increase
Valor Boots (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 295 (+41%)
Mag. def. pwr. 539 (+61%)
Durability 182/119 (+51%)
Parry rate 50 (+48%)
Phy. reinforce 406.1 (+41%)
Mag. reinforce 682.4 (+41%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Parry rate 60% Increase
Durability 100% Increase
Red Thunder Tasset (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+80%)
Durability 211/100 (+25%)
Attack rating 0 (+64%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 49.4 (+61%)
Mag. absorption 49.4 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
BurnHour 10% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.3 (+61%)
Mag. absorption 42.3 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Durability 47% Increase
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.5 (+61%)
Mag. absorption 38.5 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Str 25 Increase
Attack rate 25% Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.0 (+80%)
Mag. absorption 39.2 (+64%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Str 24 Increase
Attack rate 24% Increase
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED