ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Tako

CURRENT LEVEL 96
Strength 124
Intellect 391
Stat points 0
next lvl 43.82%
Gold 17,957,407
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD Ultimate
Job Type Trader
Job Alias VZ109

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 294 (+16%)
Mag. def. pwr. 589 (+45%)
Durability 104/143 (+54%)
Blocking rate 23 (+45%)
Phy. reinforce 428.4 (+19%)
Mag. reinforce 780.5 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Break Heaven Sword (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1610 ~ 1815 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3615 ~ 4156 (+32%)
Durability 139/186 (+48%)
Attack rating 195 (+64%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 339.5 % ~ 382.7 % (+35%)
Mag. reinforce 564.8 % ~ 649.3 % (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 195 (+0%)
Mag. def. pwr. 312 (+22%)
Durability 102/121 (+25%)
Parry rate 45 (+48%)
Phy. reinforce 278.0 (+0%)
Mag. reinforce 453.8 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Crown (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 298 (+22%)
Mag. def. pwr. 413 (+29%)
Durability 107/138 (+41%)
Parry rate 52 (+0%)
Phy. reinforce 385.3 (+12%)
Mag. reinforce 450.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 263 (+45%)
Mag. def. pwr. 306 (+29%)
Durability 100/112 (+16%)
Parry rate 42 (+19%)
Phy. reinforce 374.1 (+45%)
Mag. reinforce 401.0 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 355 (+9%)
Mag. def. pwr. 767 (+80%)
Durability 99/103 (+6%)
Parry rate 65 (+12%)
Phy. reinforce 454.0 (+0%)
Mag. reinforce 689.0 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Footgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+32%)
Mag. def. pwr. 388 (+29%)
Durability 99/103 (+6%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 456.8 (+41%)
Mag. reinforce 449.4 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 394 (+48%)
Mag. def. pwr. 505 (+45%)
Durability 103/122 (+25%)
Parry rate 55 (+9%)
Phy. reinforce 371.0 (+0%)
Mag. reinforce 748.4 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.5 (+19%)
Mag. absorption 34.4 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.3 (+19%)
Mag. absorption 43.1 (+64%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.8 (+58%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED