ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

TRIUMPH

CURRENT LEVEL 117
Strength 484
Intellect 136
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 371,280,764
LAST LOGIN 17/02/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Thief
Job Alias llll8llll

OFFLINE

Inpu (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 527 (+80%)
Mag. def. pwr. 844 (+80%)
Durability 255/85 (+0%)
Blocking rate 25 (+80%)
Phy. reinforce 702.0 (+80%)
Mag. reinforce 1,123.2 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
126
72
78
90
210
Kepeti (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2492 ~ 3046 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 291/97 (+0%)
Attack rating 123 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 387.6 % ~ 473.8 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
114
102
Red Thunder Alette (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 158/79 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 5 Increase
Str 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Durability 100% Increase
Red Thunder Morion (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 205/79 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 5 Increase
Str 6 Increase
HP 850 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Lucky (1Time/times)
Parry rate 40% Increase
Durability 160% Increase
Red Thunder Glove (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 205/79 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 5 Increase
Str 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Red Thunder Mail (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 80/80 (+0%)
Attack rating 0 (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Lucky (1Time/times)
Int 6 Increase
Str 6 Increase
ZombieHour 180% Reduce
Parry rate 40% Increase
HP 850 Increase
Red Thunder Boots (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 205/79 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+80%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Int 5 Increase
Str 5 Increase
Parry rate 30% Increase
Durability 160% Increase
Red Thunder Tasset (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 80/80 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Lucky (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 30% Increase
HP 850 Increase
MP 88 Increase
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 43.3 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
BurnHour 8% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.3 (+61%)
Mag. absorption 38.1 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
BurnHour 20% Reduce
Steady (50Time/times)
Durability 50% Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 35.4 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Str 25 Increase
Attack rate 23% Increase
BurnHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.0 (+80%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Attack rate 24% Increase
Str 24 Increase
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED