ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

TRIUMPH

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 261,652,692
LAST LOGIN 16/10/2018
GUILD ll_TIGER_ll
Job Type Trader
Job Alias OOOO1

OFFLINE

Guardian Aegis (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 358 (+41%)
Mag. def. pwr. 573 (+41%)
Durability 220/96 (+16%)
Blocking rate 25 (+61%)
Phy. reinforce 568.3 (+61%)
Mag. reinforce 762.8 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Durability 160% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Critical 100
Ethereal Cane (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+25%)
Mag. atk. pwr. 3870 ~ 4730 (+12%)
Durability 96/121 (+54%)
Attack rating 148 (+25%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)
Mag. reinforce 702.1 % ~ 858.3 % (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Red Thunder Alette (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 64/79 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+80%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Int 6 Increase
Parry rate 40% Increase
Red Thunder Morion (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+80%)
Durability 68/79 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Int 6 Increase
Str 6 Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 600 Increase
Red Thunder Glove (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 68/79 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Lucky (1Time/times)
Int 6 Increase
Str 6 Increase
Parry rate 30% Increase
Red Thunder Mail (+9)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 189/80 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
HP 850 Increase
ZombieHour 180% Reduce
Parry rate 60% Increase
Red Thunder Boots (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 70/79 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Parry rate 40% Increase
Red Thunder Tasset (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 66/80 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 6 Increase
Str 6 Increase
HP 850 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
MP 600 Increase
Parry rate 40% Increase
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.3 (+41%)
Mag. absorption 43.3 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
BurnHour 8% Reduce
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.3 (+61%)
Mag. absorption 38.1 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
BurnHour 20% Reduce
Steady (50Time/times)
Durability 50% Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.0 (+80%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 4 Increase
Immortal (1Time/times)
Attack rate 24% Increase
Str 24 Increase
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 35.4 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Str 25 Increase
Attack rate 23% Increase
BurnHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

151

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED