ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

TORN__KTCM

CURRENT LEVEL 95
Strength 114
Intellect 396
Stat points 0
next lvl 59.18%
Gold 220,258
LAST LOGIN 07/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Evil Flame Spear

Sort of item: Spear
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 699 ~ 832 (+0%)
Mag. atk. pwr. 1198 ~ 1464 (+0%)
Durability 72/72 (+0%)
Attack rating 130 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 147.8 % ~ 175.9 % (+0%)
Mag. reinforce 253.4 % ~ 309.7 % (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 3 Increase
Attack rate 30% Increase
Oh Sasan silk Talisman

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 14 (+0%)
Mag. def. pwr. 31 (+0%)
Durability 52/52 (+0%)
Parry rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 50.0 (+0%)
Mag. reinforce 107.0 (+0%)

Required level 33
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Sasan silk Hood

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 19 (+0%)
Mag. def. pwr. 41 (+0%)
Durability 53/53 (+0%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 63.0 (+0%)
Mag. reinforce 135.0 (+0%)

Required level 35
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Sasan silk Wristlet

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 13 (+0%)
Mag. def. pwr. 27 (+0%)
Durability 51/51 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 46.0 (+0%)
Mag. reinforce 97.0 (+0%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Sasan silk Suit

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 27 (+0%)
Mag. def. pwr. 58 (+0%)
Durability 53/53 (+0%)
Parry rate 24 (+0%)
Phy. reinforce 85.0 (+0%)
Mag. reinforce 182.0 (+0%)

Required level 37
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Sasan silk Shoes

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 17 (+0%)
Mag. def. pwr. 37 (+0%)
Durability 52/52 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 58.0 (+0%)
Mag. reinforce 125.0 (+0%)

Required level 34
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Oh Sasan silk Trousers

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 21 (+0%)
Mag. def. pwr. 46 (+0%)
Durability 53/53 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 68.0 (+0%)
Mag. reinforce 146.0 (+0%)

Required level 36
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Jadeite Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 4 degrees


Phy. absorption 7.3 (+0%)
Mag. absorption 7.3 (+0%)

Required level 28
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Jadeite Earring

Sort of item: Earring
Degree: 4 degrees


Phy. absorption 5.8 (+0%)
Mag. absorption 5.8 (+0%)

Required level 26
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Jadeite Ring

Sort of item: Ring
Degree: 4 degrees


Phy. absorption 5.0 (+0%)
Mag. absorption 5.0 (+0%)

Required level 24
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Jadeite Ring

Sort of item: Ring
Degree: 4 degrees


Phy. absorption 5.0 (+0%)
Mag. absorption 5.0 (+0%)

Required level 24
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

155

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRII
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED