ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

TIGRA

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 17,197,586,200
LAST LOGIN 12/12/2018
GUILD ll_Wars_ll
Job Type Hunter
Job Alias llllTIIII

OFFLINE

No item equipped
kaledbowk (+15)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Two handed sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 4485 ~ 5482 (+80%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 170/81 (+0%)
Attack rating 221 (+80%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 697.7 % ~ 852.8 % (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
102
114
Wrath Pauldron (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 324 (+61%)
Mag. def. pwr. 424 (+61%)
Durability 80/92 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 447.6 (+61%)
Mag. reinforce 653.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
198
204
Wrath Armet (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 405 (+61%)
Mag. def. pwr. 530 (+61%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 553.8 (+61%)
Mag. reinforce 724.5 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
150
162
198
204
Wrath Gauntlet (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 336 (+80%)
Mag. def. pwr. 394 (+61%)
Durability 104/92 (+0%)
Parry rate 43 (+80%)
Phy. reinforce 464.4 (+80%)
Mag. reinforce 606.6 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
198
204
Wrath Armor (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 539 (+61%)
Mag. def. pwr. 706 (+61%)
Durability 109/93 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 730.9 (+61%)
Mag. reinforce 956.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
150
162
198
204
Wrath Greave (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 426 (+80%)
Mag. def. pwr. 499 (+61%)
Durability 113/93 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 521.6 (+61%)
Mag. reinforce 682.6 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
198
204
Wrath Poleyn (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 441 (+61%)
Mag. def. pwr. 577 (+61%)
Durability 121/93 (+0%)
Parry rate 55 (+80%)
Phy. reinforce 597.3 (+61%)
Mag. reinforce 874.8 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
150
162
198
204
Isis Necklace (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 55.8 (+80%)
Mag. absorption 55.8 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Isis Earring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.7 (+80%)
Mag. absorption 47.7 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Isis Ring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Isis Ring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
180
186
192
168
174

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

216

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED