ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

THE_____HERO

CURRENT LEVEL 112
Strength 464
Intellect 131
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 491,823,705
LAST LOGIN 22/01/2019
GUILD Wars
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Seiketh (+9)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 413 (+41%)
Mag. def. pwr. 661 (+41%)
Durability 197/95 (+0%)
Blocking rate 22 (+61%)
Phy. reinforce 561.2 (+41%)
Mag. reinforce 943.3 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

126
90
198
204
210
78
72
Xutak (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Blade
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3555 ~ 4087 (+80%)
Mag. atk. pwr. 4784 ~ 5393 (+61%)
Durability 362/143 (+0%)
Attack rating 198 (+61%)
Critical 3 (+3%)
Phy. reinforce 475.4 % ~ 546.6 % (+61%)
Mag. reinforce 626.3 % ~ 706.0 % (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
90
210
198
102
114
72
78
Kefta Shell (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+41%)
Mag. def. pwr. 495 (+61%)
Durability 188/89 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 362.4 (+41%)
Mag. reinforce 609.1 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
138
90
204
210
198
Kefta Headgear (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+41%)
Mag. def. pwr. 618 (+61%)
Durability 194/89 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 513.6 (+61%)
Mag. reinforce 754.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
162
72
78
90
138
198
204
210
Kefta Bracer (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 340 (+100%)
Mag. def. pwr. 459 (+61%)
Durability 185/89 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 337.0 (+41%)
Mag. reinforce 565.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
204
198
Kefta Lamellar (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 490 (+61%)
Mag. def. pwr. 721 (+41%)
Durability 163/90 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 677.8 (+61%)
Mag. reinforce 996.9 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
90
162
150
72
138
198
3
204
210
Kefta Boots (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+41%)
Mag. def. pwr. 510 (+41%)
Durability 213/89 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 540.0 (+80%)
Mag. reinforce 710.6 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
204
198
Kefta Tasset (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 401 (+61%)
Mag. def. pwr. 590 (+41%)
Durability 190/90 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 485.0 (+41%)
Mag. reinforce 815.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
162
72
78
90
138
204
198
Tiger's Eye Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.5 (+22%)
Mag. absorption 45.4 (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Jewel Earring (+8)

Seal of Star
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
Jewel Ring (+8)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
210
198
Jewel Ring (+8)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
198
210

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

141

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED