ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

TEST0T

CURRENT LEVEL 100
Strength 119
Intellect 416
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 45,429,300
LAST LOGIN 17/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+12)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+80%)
Mag. atk. pwr. 6220 ~ 7603 (+80%)
Durability 71/79 (+0%)
Attack rating 214 (+80%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+80%)
Mag. reinforce 1,011.1 % ~ 1,235.9 % (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Himation (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 288 (+80%)
Mag. def. pwr. 563 (+80%)
Durability 66/66 (+0%)
Parry rate 45 (+80%)
Phy. reinforce 401.4 (+80%)
Mag. reinforce 855.0 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Magichat (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 360 (+80%)
Mag. def. pwr. 704 (+80%)
Durability 66/66 (+0%)
Parry rate 52 (+80%)
Phy. reinforce 496.8 (+80%)
Mag. reinforce 1,058.4 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Mitten (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 267 (+80%)
Mag. def. pwr. 523 (+80%)
Durability 66/66 (+0%)
Parry rate 42 (+80%)
Phy. reinforce 372.6 (+80%)
Mag. reinforce 793.8 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 479 (+80%)
Mag. def. pwr. 938 (+80%)
Durability 66/66 (+0%)
Parry rate 65 (+80%)
Phy. reinforce 655.2 (+80%)
Mag. reinforce 1,396.8 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Weave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 338 (+80%)
Mag. def. pwr. 662 (+80%)
Durability 66/66 (+0%)
Parry rate 50 (+80%)
Phy. reinforce 468.0 (+80%)
Mag. reinforce 997.2 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Under Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 392 (+80%)
Mag. def. pwr. 767 (+80%)
Durability 66/66 (+0%)
Parry rate 55 (+80%)
Phy. reinforce 536.4 (+80%)
Mag. reinforce 1,143.0 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 55.3 (+80%)
Mag. absorption 55.3 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 47.3 (+80%)
Mag. absorption 47.3 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.0 (+80%)
Mag. absorption 43.0 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.0 (+80%)
Mag. absorption 43.0 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED