ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Swifblade

CURRENT LEVEL 112
Strength 464
Intellect 131
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 281,213,450
LAST LOGIN 18/02/2019
GUILD Wars
Job Type Thief
Job Alias ________MrC

OFFLINE

Heavenly Scutum (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 346 (+0%)
Mag. def. pwr. 555 (+0%)
Durability 118/87 (+0%)
Blocking rate 15 (+0%)
Phy. reinforce 439.0 (+0%)
Mag. reinforce 703.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
90
126
78
198
72
Heartsceptra (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Light staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3988 ~ 4874 (+0%)
Durability 81/81 (+0%)
Attack rating 123 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 620.2 % ~ 758.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
Wrath Pauldron (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+0%)
Mag. def. pwr. 263 (+0%)
Durability 38/92 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 278.0 (+0%)
Mag. reinforce 363.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
198
204
210
78
Wrath Armet (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 251 (+0%)
Mag. def. pwr. 329 (+0%)
Durability 42/93 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 450.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
204
210
198
Wrath Gauntlet (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 187 (+0%)
Mag. def. pwr. 244 (+0%)
Durability 36/92 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 258.0 (+0%)
Mag. reinforce 337.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
210
198
72
78
Wrath Armor (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 335 (+0%)
Mag. def. pwr. 438 (+0%)
Durability 42/93 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 454.0 (+0%)
Mag. reinforce 594.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
204
210
Wrath Greave (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 236 (+0%)
Mag. def. pwr. 310 (+0%)
Durability 48/93 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 324.0 (+0%)
Mag. reinforce 424.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
204
210
Wrath Poleyn (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+0%)
Mag. def. pwr. 358 (+0%)
Durability 39/93 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 371.0 (+0%)
Mag. reinforce 486.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
204
210
Platelight Necklace (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 31.0 (+0%)
Mag. absorption 31.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
210
Isis Earring (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 26.5 (+0%)
Mag. absorption 26.5 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
Isis Ring (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
Isis Ring (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

210
198

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED