ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

SweeT

CURRENT LEVEL 116
Strength 450
Intellect 165
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 8,156,965,846
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(2660)
Illusion Bow (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3583 ~ 4390 (+61%)
Mag. atk. pwr. 5733 ~ 7026 (+61%)
Durability 292/98 (+0%)
Attack rating 202 (+61%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 569.3 % ~ 697.7 % (+80%)
Mag. reinforce 814.8 % ~ 998.5 % (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
114
90
102
198
204
Soothsayer Talisman (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 232 (+41%)
Mag. def. pwr. 495 (+41%)
Durability 238/80 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 327.1 (+41%)
Mag. reinforce 795.3 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
90
138
204
222
210
Soothsayer Hat (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 331 (+61%)
Mag. def. pwr. 707 (+61%)
Durability 242/81 (+0%)
Parry rate 53 (+22%)
Phy. reinforce 404.7 (+41%)
Mag. reinforce 746.6 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
222
150
90
72
78
138
162
Soothsayer Wristlet (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+41%)
Mag. def. pwr. 460 (+41%)
Durability 240/80 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 303.2 (+41%)
Mag. reinforce 647.2 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
90
138
204
222
210
Soothsayer Suit (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 386 (+41%)
Mag. def. pwr. 824 (+41%)
Durability 240/81 (+0%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 534.4 (+41%)
Mag. reinforce 1,139.3 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
150
162
204
198
90
138
Soothsayer Shoes (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 273 (+41%)
Mag. def. pwr. 582 (+41%)
Durability 243/81 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 434.7 (+61%)
Mag. reinforce 812.2 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
222
210
78
72
90
138
Soothsayer Trousers (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 316 (+41%)
Mag. def. pwr. 770 (+61%)
Durability 243/81 (+0%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 437.1 (+41%)
Mag. reinforce 932.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
150
162
198
90
138
204
222
Amoon Necklace (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.7 (+41%)
Mag. absorption 55.8 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
168
186
180
192
Amoon Erarring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.7 (+80%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
168
186
180
192
Amoon Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
186
168
180
192
Amoon Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

192
72
78
168
186
180

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED