ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Supporter_KD

CURRENT LEVEL 114
Strength 395
Intellect 210
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 117,152,536
LAST LOGIN 21/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Ophiuchus Absolute Preserve

Sort of item: Shield
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 410 (+25%)
Mag. def. pwr. 708 (+35%)
Durability 86/86 (+0%)
Blocking rate 10 (+3%)
Phy. reinforce 460.0 (+9%)
Mag. reinforce 757.1 (+12%)

Required level 114
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Capricorn Sacred Wing

Sort of item: Light staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Mag. atk. pwr. 3755 ~ 4589 (+22%)
Durability 68/111 (+45%)
Attack rating 131 (+12%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+19%)
Mag. reinforce 519.0 % ~ 634.3 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Alette (+5)

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+54%)
Mag. def. pwr. 383 (+51%)
Durability 152/91 (+19%)
Parry rate 44 (+6%)
Phy. reinforce 286.3 (+25%)
Mag. reinforce 668.2 (+74%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 2 Increase
Steady (3Time/times)
Parry rate 5% Increase
65
Lynx Gale Morion (+1)

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 135 (+3%)
Mag. def. pwr. 344 (+64%)
Durability 195/78 (+9%)
Parry rate 43 (+41%)
Phy. reinforce 234.4 (+9%)
Mag. reinforce 475.2 (+32%)

Required level 88
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

HP 30 Increase
65
Scorpio Gale Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 69 (+0%)
Mag. def. pwr. 110 (+0%)
Durability 68/68 (+0%)
Parry rate 29 (+0%)
Phy. reinforce 129.0 (+0%)
Mag. reinforce 217.0 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Lynx Gale Breast Mail (+4)

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 277 (+54%)
Mag. def. pwr. 510 (+77%)
Durability 336/115 (+58%)
Parry rate 55 (+32%)
Phy. reinforce 335.2 (+16%)
Mag. reinforce 732.4 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (3Time/times)
HP 20 Increase
65
Drako War God Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 197 (+6%)
Mag. def. pwr. 334 (+12%)
Durability 91/105 (+35%)
Parry rate 49 (+0%)
Phy. reinforce 332.5 (+25%)
Mag. reinforce 519.7 (+16%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 2 Increase
Lucky (3Time/times)
Str 1 Increase
Scorpio Gale Breast Tasset

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 108 (+0%)
Mag. def. pwr. 173 (+0%)
Durability 69/69 (+0%)
Parry rate 40 (+0%)
Phy. reinforce 194.0 (+0%)
Mag. reinforce 326.0 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Sapphire Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.9 (+0%)
Mag. absorption 22.9 (+0%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
Scorpio Sapphire Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Scorpio Sapphire Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

136

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED