ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Suppor1_____

CURRENT LEVEL 100
Strength 312
Intellect 223
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,451,805
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias ____________

OFFLINE

No item equipped
0

Sort of item: Harp
Degree: 3 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 159 ~ 195 (+0%)
Durability 42/42 (+0%)
Attack rating 60 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 106.4 % ~ 130.1 % (+0%)

Required level 16
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Hard Steel Alette

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 15 (+0%)
Mag. def. pwr. 24 (+0%)
Durability 51/51 (+0%)
Parry rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 59.0 (+0%)
Mag. reinforce 100.0 (+0%)

Required level 33
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Hard Steel Coronet

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 20 (+0%)
Mag. def. pwr. 32 (+0%)
Durability 52/52 (+0%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 75.0 (+0%)
Mag. reinforce 126.0 (+0%)

Required level 35
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Hard Steel Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 13 (+0%)
Mag. def. pwr. 22 (+0%)
Durability 50/51 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 54.0 (+0%)
Mag. reinforce 91.0 (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Hard Steel Mail

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 29 (+0%)
Mag. def. pwr. 46 (+0%)
Durability 52/53 (+0%)
Parry rate 24 (+0%)
Phy. reinforce 101.0 (+0%)
Mag. reinforce 170.0 (+0%)

Required level 37
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Hard Steel Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 18 (+0%)
Mag. def. pwr. 29 (+0%)
Durability 52/52 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 69.0 (+0%)
Mag. reinforce 116.0 (+0%)

Required level 34
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Hard Steel Tasset

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 22 (+0%)
Mag. def. pwr. 36 (+0%)
Durability 51/52 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 81.0 (+0%)
Mag. reinforce 136.0 (+0%)

Required level 36
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Quartz Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 9.4 (+0%)
Mag. absorption 9.4 (+0%)

Required level 36
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Quartz Earring

Sort of item: Earring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 7.7 (+0%)
Mag. absorption 7.7 (+0%)

Required level 34
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Quartz Ring

Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 6.6 (+0%)
Mag. absorption 6.6 (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Aquarius Quartz Ring

Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 6.6 (+0%)
Mag. absorption 6.6 (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

213

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED