ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Superman

CURRENT LEVEL 118
Strength 488
Intellect 137
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 728,077,231
LAST LOGIN 17/02/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Trader
Job Alias IlSuPerII

OFFLINE

No item equipped
Justice (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Dagger
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 5313 ~ 6494 (+80%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 419/141 (+0%)
Attack rating 226 (+80%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 785.7 % ~ 960.3 % (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
114
90
102
198
204
222
210
Goat Alette (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 342 (+41%)
Mag. def. pwr. 547 (+41%)
Durability 245/83 (+0%)
Parry rate 48 (+41%)
Phy. reinforce 434.3 (+41%)
Mag. reinforce 729.0 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
Goat Morion (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 427 (+41%)
Mag. def. pwr. 683 (+41%)
Durability 246/83 (+0%)
Parry rate 56 (+41%)
Phy. reinforce 537.2 (+41%)
Mag. reinforce 902.4 (+41%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
138
72
78
90
150
162
Goat Glove (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 317 (+41%)
Mag. def. pwr. 508 (+41%)
Durability 244/83 (+0%)
Parry rate 46 (+41%)
Phy. reinforce 460.5 (+61%)
Mag. reinforce 676.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
Goat Plate Mail (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 568 (+41%)
Mag. def. pwr. 909 (+41%)
Durability 245/84 (+0%)
Parry rate 69 (+41%)
Phy. reinforce 709.2 (+41%)
Mag. reinforce 1,191.5 (+41%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
138
150
162
Goat Boots (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 402 (+41%)
Mag. def. pwr. 643 (+41%)
Durability 246/83 (+0%)
Parry rate 54 (+41%)
Phy. reinforce 506.2 (+41%)
Mag. reinforce 848.8 (+41%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
Goat Plate Tasset (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 531 (+61%)
Mag. def. pwr. 744 (+41%)
Durability 248/84 (+0%)
Parry rate 59 (+41%)
Phy. reinforce 661.7 (+61%)
Mag. reinforce 974.3 (+41%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
150
162
Heaven Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.8 (+41%)
Mag. absorption 47.8 (+41%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
192
174
168
186
180
Heaven Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 40.9 (+41%)
Mag. absorption 40.9 (+41%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
192
174
168
186
180
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
192
174
168
186
180
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
192
174
168
186
180

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED