ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Superman

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,522,298,454
LAST LOGIN 17/10/2018
GUILD ALL_StaR
Job Type Thief
Job Alias 55Super55

ONLINE

Bratoom (+13)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 390 (+41%)
Mag. def. pwr. 624 (+41%)
Durability 252/84 (+0%)
Blocking rate 25 (+80%)
Phy. reinforce 528.8 (+41%)
Mag. reinforce 846.0 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
126
72
78
90
Horushaul (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Dark staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Mag. atk. pwr. 5623 ~ 6872 (+41%)
Durability 483/161 (+0%)
Attack rating 173 (+41%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 998.5 % ~ 1,220.4 % (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
210
72
102
114
90
78
Kefta Alette (+12)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+41%)
Mag. def. pwr. 471 (+61%)
Durability 173/79 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 355.3 (+41%)
Mag. reinforce 682.6 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
138
90
Kefta Morion (+12)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 411 (+80%)
Mag. def. pwr. 589 (+61%)
Durability 104/80 (+0%)
Parry rate 53 (+80%)
Phy. reinforce 439.9 (+41%)
Mag. reinforce 740.3 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
222
150
138
162
90
72
78
Kefta Glove (+12)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+41%)
Mag. def. pwr. 383 (+41%)
Durability 237/79 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 376.7 (+61%)
Mag. reinforce 555.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Kefta Mail (+12)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 490 (+61%)
Mag. def. pwr. 687 (+41%)
Durability 176/80 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 663.3 (+61%)
Mag. reinforce 1,115.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
138
72
78
90
150
162
Kefta Boots (+12)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 387 (+80%)
Mag. def. pwr. 554 (+61%)
Durability 144/80 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 473.3 (+61%)
Mag. reinforce 795.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
138
72
78
90
Kefta Tasset (+12)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 448 (+80%)
Mag. def. pwr. 642 (+61%)
Durability 176/80 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 475.2 (+41%)
Mag. reinforce 799.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
150
162
72
78
138
90
Heaven Necklace (+10)

Seal of Star
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.7 (+41%)
Mag. absorption 49.9 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
Platelight Earring (+12)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.7 (+80%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
180
168
192
174
186
Heaven Ring (+10)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 29.4 (+22%)
Mag. absorption 29.4 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
Heaven Ring (+10)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

200

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED