ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

SupaChokkkkk

CURRENT LEVEL 75
Strength 316
Intellect 94
Stat points 0
next lvl 18.00%
Gold 150,748,845
LAST LOGIN 09/07/2018
GUILD InnOCent
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(5504)
Moon Bow (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 8 degrees


Phy. atk. pwr. 983 ~ 1205 (+32%)
Mag. atk. pwr. 1299 ~ 1592 (+9%)
Durability 68/113 (+35%)
Attack rating 128 (+0%)
Critical 11 (+96%)
Phy. reinforce 180.9 % ~ 221.7 % (+19%)
Mag. reinforce 391.6 % ~ 479.9 % (+61%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Cheonchuk Shell (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 43 (+6%)
Mag. def. pwr. 92 (+35%)
Durability 54/70 (+3%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 116.0 (+16%)
Mag. reinforce 220.4 (+32%)

Required level 43
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Cheonchuk Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 99 (+87%)
Mag. def. pwr. 118 (+32%)
Durability 62/80 (+16%)
Parry rate 24 (+22%)
Phy. reinforce 129.8 (+3%)
Mag. reinforce 230.0 (+9%)

Required level 45
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Cheonchuk Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 50 (+38%)
Mag. def. pwr. 61 (+0%)
Durability 60/82 (+22%)
Parry rate 18 (+38%)
Phy. reinforce 108.3 (+19%)
Mag. reinforce 170.2 (+12%)

Required level 42
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Cheonchuk Lamellar (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 85 (+16%)
Mag. def. pwr. 124 (+0%)
Durability 62/81 (+16%)
Parry rate 31 (+41%)
Phy. reinforce 189.3 (+12%)
Mag. reinforce 346.5 (+22%)

Required level 47
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 200 Increase
HP 20 Increase
Parry rate 20% Increase
Cheonchuk Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 54 (+12%)
Mag. def. pwr. 118 (+45%)
Durability 63/73 (+6%)
Parry rate 22 (+0%)
Phy. reinforce 134.6 (+16%)
Mag. reinforce 269.1 (+38%)

Required level 44
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Cheonchuk Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 62 (+6%)
Mag. def. pwr. 119 (+22%)
Durability 65/94 (+35%)
Parry rate 25 (+22%)
Phy. reinforce 152.3 (+12%)
Mag. reinforce 248.5 (+9%)

Required level 46
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 30% Increase
MP 30 Increase
Pearl Necklace (+1)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 28.6 (+41%)
Mag. absorption 20.3 (+0%)

Required level 56
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Pearl Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 25.7 (+51%)
Mag. absorption 19.7 (+16%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Electric shockHour 1% Reduce
Str 3 Increase
PoisoningHour 1% Reduce
Pearl Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 22.5 (+48%)
Mag. absorption 22.5 (+48%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Pearl Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 21.4 (+41%)
Mag. absorption 16.6 (+9%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Electric shockHour 3% Reduce
Lucky (5Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED