ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Storm_Shadow

CURRENT LEVEL 115
Strength 134
Intellect 476
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 3,899,337,999
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD UNITY
Job Type Thief
Job Alias EST

OFFLINE

No item equipped
Gia Brain (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 8501 ~ 10391 (+80%)
Durability 93/83 (+0%)
Attack rating 226 (+80%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 1,257.1 % ~ 1,536.5 % (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
102
114
Overlord Alette (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 329 (+80%)
Mag. def. pwr. 413 (+41%)
Durability 191/79 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 355.3 (+41%)
Mag. reinforce 763.2 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
204
198
Overlord Morion (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 368 (+61%)
Mag. def. pwr. 516 (+41%)
Durability 188/80 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 502.3 (+61%)
Mag. reinforce 740.3 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
150
162
198
204
Overlord Glove (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+41%)
Mag. def. pwr. 383 (+41%)
Durability 199/79 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 329.9 (+41%)
Mag. reinforce 555.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
198
204
Overlord Mail (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+41%)
Mag. def. pwr. 687 (+41%)
Durability 191/80 (+0%)
Parry rate 65 (+80%)
Phy. reinforce 580.9 (+41%)
Mag. reinforce 977.1 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
150
162
204
198
Overlord Boots (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 346 (+61%)
Mag. def. pwr. 485 (+41%)
Durability 187/80 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 529.2 (+80%)
Mag. reinforce 696.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
90
72
138
198
204
Overlord Tasset (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 351 (+41%)
Mag. def. pwr. 562 (+41%)
Durability 197/80 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 606.6 (+80%)
Mag. reinforce 799.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
150
162
198
204
Isis Necklace (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.7 (+41%)
Mag. absorption 43.7 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
168
174
180
186
192
198
Isis Earring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
168
174
180
186
192
198
Isis Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
168
174
180
186
192
198
Isis Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
168
174
180
186
192
198

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED