ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Squall

CURRENT LEVEL 92
Strength 111
Intellect 381
Stat points 3
next lvl 62.46%
Gold 672,757
LAST LOGIN 23/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias StorM

OFFLINE

Arrow(1073)
Ye's Divine Bow (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1629 ~ 1996 (+0%)
Mag. atk. pwr. 4352 ~ 5332 (+67%)
Durability 16/111 (+16%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 302.7 % ~ 371.0 % (+19%)
Mag. reinforce 561.7 % ~ 688.3 % (+38%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Leopard Shoulder (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 159 (+19%)
Mag. def. pwr. 259 (+48%)
Durability 56/91 (+0%)
Parry rate 39 (+3%)
Phy. reinforce 277.4 (+29%)
Mag. reinforce 342.8 (+22%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
202
Parry rate 30% Increase
Black Casque (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+0%)
Mag. def. pwr. 381 (+19%)
Durability 69/129 (+32%)
Parry rate 52 (+25%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 580.5 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Bracer (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 140 (+16%)
Mag. def. pwr. 243 (+54%)
Durability 51/96 (+6%)
Parry rate 37 (+64%)
Phy. reinforce 195.0 (+0%)
Mag. reinforce 371.2 (+45%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
202
Parry rate 40% Increase
Black Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 364 (+12%)
Mag. def. pwr. 494 (+16%)
Durability 63/122 (+25%)
Parry rate 65 (+67%)
Phy. reinforce 540.3 (+19%)
Mag. reinforce 629.6 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 208 (+32%)
Mag. def. pwr. 251 (+22%)
Durability 56/103 (+12%)
Parry rate 44 (+25%)
Phy. reinforce 272.5 (+9%)
Mag. reinforce 346.6 (+6%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
202
Parry rate 30% Increase
Leopard Hose (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 254 (+35%)
Mag. def. pwr. 253 (+3%)
Durability 67/104 (+12%)
Parry rate 50 (+12%)
Phy. reinforce 348.7 (+19%)
Mag. reinforce 455.8 (+19%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
202
Parry rate 5% Increase
Gem Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.3 (+0%)
Mag. absorption 27.3 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
184
190
178
166
Gem Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 31.7 (+38%)
Mag. absorption 27.4 (+19%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
184
190
178
166
Gem Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 20.7 (+0%)
Mag. absorption 30.6 (+48%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
178
184
172
190
166
Gem Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.9 (+6%)
Mag. absorption 32.7 (+58%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
178
184
172
190
166

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED