ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Sperm_______

CURRENT LEVEL 85
Strength 356
Intellect 104
Stat points 0
next lvl 14.08%
Gold 93,551
LAST LOGIN 02/08/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
No item equipped
No item equipped
Tiger Bone Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 105 (+41%)
Mag. def. pwr. 181 (+45%)
Durability 30/91 (+25%)
Parry rate 32 (+12%)
Phy. reinforce 197.4 (+29%)
Mag. reinforce 257.0 (+0%)

Required level 55

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
Tiger Bone Lamellar (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 175 (+70%)
Mag. def. pwr. 193 (+12%)
Durability 13/74 (+0%)
Parry rate 41 (+19%)
Phy. reinforce 298.7 (+45%)
Mag. reinforce 402.5 (+16%)

Required level 57

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger Bone Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 72 (+6%)
Mag. def. pwr. 120 (+6%)
Durability 32/75 (+3%)
Parry rate 30 (+74%)
Phy. reinforce 176.3 (+25%)
Mag. reinforce 237.0 (+0%)

Required level 54

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger Bone Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 112 (+38%)
Mag. def. pwr. 141 (+3%)
Durability 32/92 (+25%)
Parry rate 34 (+51%)
Phy. reinforce 244.2 (+48%)
Mag. reinforce 286.3 (+3%)

Required level 56

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Pearl Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 26.7 (+12%)
Mag. absorption 24.5 (+3%)

Required level 68
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Pearl Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 23.2 (+16%)
Mag. absorption 30.8 (+54%)

Required level 66
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 17.9 (+0%)
Mag. absorption 19.0 (+6%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Pearl Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 21.3 (+19%)
Mag. absorption 26.5 (+48%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED