ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

SoraAoi

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,334,926,895
LAST LOGIN 09/01/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Thief
Job Alias OneForAII

OFFLINE

No item equipped
kaledbowk (+15)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Two handed sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 4485 ~ 5482 (+80%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+100%)
Durability 129/81 (+0%)
Attack rating 246 (+100%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 697.7 % ~ 852.8 % (+80%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
90
78
72
102
114
Overlord Alette (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 329 (+80%)
Mag. def. pwr. 471 (+61%)
Durability 71/79 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 405.7 (+61%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
Overlord Morion (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+41%)
Mag. def. pwr. 516 (+41%)
Durability 89/80 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 439.9 (+41%)
Mag. reinforce 740.3 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
150
162
Overlord Glove (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+41%)
Mag. def. pwr. 383 (+41%)
Durability 83/79 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 329.9 (+41%)
Mag. reinforce 555.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
90
78
138
Overlord Mail (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 548 (+80%)
Mag. def. pwr. 687 (+41%)
Durability 81/80 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 663.3 (+61%)
Mag. reinforce 977.1 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
150
162
Overlord Boots (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+41%)
Mag. def. pwr. 485 (+41%)
Durability 86/80 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 414.5 (+41%)
Mag. reinforce 795.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
Overlord Tasset (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 351 (+41%)
Mag. def. pwr. 717 (+80%)
Durability 109/80 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 475.2 (+41%)
Mag. reinforce 1,020.6 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
150
162
Isis Necklace (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 49.9 (+61%)
Mag. absorption 43.7 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Isis Earring (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
168
174
180
186
192
Platelight Ring (+11)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
168
174
180
186
192
72
78
Isis Ring (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
168
174
180
192
186
72
78

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED