ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

SomiDuS

CURRENT LEVEL 114
Strength 133
Intellect 472
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 109,406,474
LAST LOGIN 12/02/2019
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias Alam_BOY

OFFLINE

Dragon Shield (+5)

Seal of Moon
Sort of item: Shield
Degree: 12 degrees


Phy. def. pwr. 423 (+22%)
Mag. def. pwr. 677 (+22%)
Durability 191/87 (+0%)
Blocking rate 18 (+22%)
Phy. reinforce 439.0 (+0%)
Mag. reinforce 703.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

91
205
Ghost Sword (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3102 ~ 3496 (+41%)
Mag. atk. pwr. 3744 ~ 4303 (+0%)
Durability 167/129 (+0%)
Attack rating 126 (+0%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 312.7 % ~ 352.4 % (+0%)
Mag. reinforce 532.1 % ~ 611.6 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
90
Asus Light Shoulder (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+0%)
Mag. def. pwr. 263 (+0%)
Durability 98/98 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 283.0 (+0%)
Mag. reinforce 371.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
Asus Light Casque (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 251 (+0%)
Mag. def. pwr. 329 (+0%)
Durability 156/98 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 351.0 (+0%)
Mag. reinforce 459.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
Asus Light Bracer (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 187 (+0%)
Mag. def. pwr. 244 (+0%)
Durability 98/98 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 263.0 (+0%)
Mag. reinforce 344.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Asus Light Armor (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 335 (+0%)
Mag. def. pwr. 438 (+0%)
Durability 128/99 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 564.9 (+22%)
Mag. reinforce 606.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
Asus Light Footgear (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 236 (+0%)
Mag. def. pwr. 310 (+0%)
Durability 97/98 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 330.0 (+0%)
Mag. reinforce 432.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Asus Light Hose (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+0%)
Mag. def. pwr. 437 (+22%)
Durability 217/99 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 379.0 (+0%)
Mag. reinforce 496.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
Nektid Necklace (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 31.0 (+0%)
Mag. absorption 31.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
Nektid Erarring (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 26.5 (+0%)
Mag. absorption 26.5 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Nektid Ring (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Nektid Ring (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 24.1 (+0%)
Mag. absorption 24.1 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED