ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

SomBiw

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 345,496,301
LAST LOGIN 26/12/2018
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Thief
Job Alias BBBBBBBBBBB

OFFLINE

Arrow(7999)
Newtrita (+12)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3195 ~ 3915 (+80%)
Mag. atk. pwr. 2840 ~ 3480 (+0%)
Durability 258/97 (+0%)
Attack rating 121 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 329.4 % ~ 403.6 % (+22%)
Mag. reinforce 527.0 % ~ 645.9 % (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
78
90
102
114
72
Kefta Shell (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 294 (+61%)
Mag. def. pwr. 433 (+41%)
Durability 148/89 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 362.4 (+41%)
Mag. reinforce 432.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
204
198
138
Kefta Headgear (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 279 (+22%)
Mag. def. pwr. 469 (+22%)
Durability 189/89 (+0%)
Parry rate 53 (+22%)
Phy. reinforce 449.8 (+41%)
Mag. reinforce 861.4 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
90
150
162
Kefta Bracer (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+41%)
Mag. def. pwr. 348 (+22%)
Durability 257/89 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 337.0 (+41%)
Mag. reinforce 401.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
72
78
198
138
90
Kefta Lamellar (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+41%)
Mag. def. pwr. 624 (+22%)
Durability 252/90 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 677.8 (+61%)
Mag. reinforce 996.9 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
198
138
204
150
162
Kefta Boots (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+41%)
Mag. def. pwr. 510 (+41%)
Durability 181/89 (+0%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 423.0 (+41%)
Mag. reinforce 614.9 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
204
138
90
Kefta Tasset (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 304 (+22%)
Mag. def. pwr. 510 (+22%)
Durability 265/90 (+0%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 485.0 (+41%)
Mag. reinforce 815.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Tiger's Eye Necklace (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 43.3 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Tiger's Eye Earring (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 43.1 (+64%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.8 (+58%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.8 (+29%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED