ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Sofia

CURRENT LEVEL 92
Strength 111
Intellect 384
Stat points 0
next lvl 2.67%
Gold 556,138
LAST LOGIN 16/06/2018
GUILD Fighting
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+12%)
Mag. atk. pwr. 3767 ~ 4604 (+9%)
Durability 67/109 (+38%)
Attack rating 183 (+54%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)
Mag. reinforce 814.5 % ~ 995.6 % (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Durability 20% Increase
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 141 (+16%)
Mag. def. pwr. 194 (+0%)
Durability 97/123 (+67%)
Parry rate 39 (+16%)
Phy. reinforce 221.6 (+16%)
Mag. reinforce 330.6 (+3%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 161 (+3%)
Mag. def. pwr. 273 (+9%)
Durability 94/118 (+58%)
Parry rate 47 (+54%)
Phy. reinforce 271.0 (+12%)
Mag. reinforce 430.4 (+6%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 133 (+22%)
Mag. def. pwr. 175 (+0%)
Durability 93/117 (+61%)
Parry rate 37 (+35%)
Phy. reinforce 212.3 (+22%)
Mag. reinforce 318.3 (+9%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 359 (+67%)
Mag. def. pwr. 354 (+3%)
Durability 72/75 (+0%)
Parry rate 60 (+3%)
Phy. reinforce 354.3 (+9%)
Mag. reinforce 578.8 (+6%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 212 (+48%)
Mag. def. pwr. 316 (+38%)
Durability 78/82 (+12%)
Parry rate 44 (+51%)
Phy. reinforce 258.7 (+16%)
Mag. reinforce 433.8 (+16%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 181 (+6%)
Mag. def. pwr. 333 (+22%)
Durability 89/103 (+38%)
Parry rate 50 (+9%)
Phy. reinforce 326.3 (+25%)
Mag. reinforce 547.5 (+25%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 33.3 (+22%)
Mag. absorption 36.9 (+35%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.0 (+0%)
Mag. absorption 23.0 (+0%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.2 (+12%)
Mag. absorption 20.7 (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.2 (+12%)
Mag. absorption 25.3 (+22%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

126

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED