ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Skyline

CURRENT LEVEL 118
Strength 488
Intellect 137
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 15,568,303,703
LAST LOGIN 18/02/2019
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias ___JR___

OFFLINE

Splinter Blade Shield (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 558 (+61%)
Mag. def. pwr. 893 (+61%)
Durability 0/87 (+0%)
Blocking rate 24 (+61%)
Phy. reinforce 706.8 (+61%)
Mag. reinforce 1,265.4 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
78
72
126
90
Adamantine Blade (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Blade
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 4212 ~ 4842 (+80%)
Mag. atk. pwr. 5667 ~ 6388 (+61%)
Durability 224/143 (+0%)
Attack rating 202 (+61%)
Critical 10 (+100%)
Phy. reinforce 535.5 % ~ 615.5 % (+61%)
Mag. reinforce 805.5 % ~ 907.9 % (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
114
102
90
198
204
Slayer Shoulder (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 376 (+41%)
Mag. def. pwr. 492 (+41%)
Durability 104/103 (+0%)
Parry rate 48 (+80%)
Phy. reinforce 486.5 (+41%)
Mag. reinforce 637.3 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
138
78
90
198
204
210
Slayer Casque (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 470 (+41%)
Mag. def. pwr. 615 (+41%)
Durability 115/103 (+0%)
Parry rate 56 (+41%)
Phy. reinforce 602.1 (+41%)
Mag. reinforce 1,006.2 (+80%)

Required level 102
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
162
90
150
138
204
198
Slayer Bracer (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 349 (+41%)
Mag. def. pwr. 457 (+41%)
Durability 130/103 (+0%)
Parry rate 46 (+41%)
Phy. reinforce 451.2 (+41%)
Mag. reinforce 674.6 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
138
90
198
204
210
Slayer Armor (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 625 (+41%)
Mag. def. pwr. 818 (+41%)
Durability 62/104 (+0%)
Parry rate 69 (+61%)
Phy. reinforce 795.2 (+41%)
Mag. reinforce 1,040.6 (+41%)

Required level 103
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

138
162
78
72
90
150
204
198
Slayer Footgear (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 442 (+41%)
Mag. def. pwr. 579 (+41%)
Durability 144/103 (+0%)
Parry rate 54 (+61%)
Phy. reinforce 566.8 (+41%)
Mag. reinforce 848.5 (+61%)

Required level 102
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
204
198
210
Slayer Hose (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 511 (+41%)
Mag. def. pwr. 765 (+61%)
Durability 52/104 (+0%)
Parry rate 59 (+41%)
Phy. reinforce 651.4 (+41%)
Mag. reinforce 851.6 (+41%)

Required level 103
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
138
162
72
78
150
204
198
Jewel Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.8 (+41%)
Mag. absorption 47.8 (+41%)

Required level 103
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
174
186
192
180
168
198
Jewel Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 52.2 (+80%)
Mag. absorption 40.9 (+41%)

Required level 102
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

186
168
78
72
174
180
192
198
210
Jewel Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
174
180
186
192
168
198
210
Jewel Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
168
180
192
174
186

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED