ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Sizen

CURRENT LEVEL 110
Strength 130
Intellect 455
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 9,109,633
LAST LOGIN 12/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias S0015

ONLINE

No item equipped
Amooterium (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 5311 ~ 6491 (+41%)
Durability 157/80 (+0%)
Attack rating 121 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 596.1 % ~ 728.6 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
102
114
Red Storm Himation (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 80/66 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 4 Increase
Str 6 Increase
Durability 60% Increase
Red Storm Hat (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 93/66 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

HP 850 Increase
Int 5 Increase
Str 6 Increase
MP 600 Increase
Durability 100% Increase
Red Storm Mitten (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 100/66 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 6 Increase
Str 4 Increase
Durability 100% Increase
Red Storm Robe (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 77/66 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

HP 850 Increase
Int 4 Increase
Str 5 Increase
MP 600 Increase
Durability 60% Increase
Red Storm Weave (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 117/66 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 4 Increase
Str 4 Increase
Durability 100% Increase
Red Storm UnderRobe (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 109/66 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Int 5 Increase
HP 88 Increase
Str 5 Increase
MP 250 Increase
Durability 100% Increase
Amber Necklace (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.7 (+0%)
Mag. absorption 33.5 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Amber Earring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.1 (+3%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.8 (+54%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.4 (+19%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

211

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED